VOION Haganum 2144

Publicaties

Referentieraming OCW 2023

woensdag 10 mei 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen voor de jaren tot en met 2037
Uitgave: ministerie van OCW in samenwerking met DUO
Datum: 1 mei 2023

De referentieraming 2023 presenteert de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2037. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Dit jaar volgen ruim 3.723.100 leerlingen en studenten in Nederland onderwijs. De verwachtingen over de onderwijssector waarin leerlingen en studenten zijn ingeschreven zijn niet precies uitgekomen. In het vo volgen dit schooljaar meer leerlingen onderwijs dan werd verwacht. 

Het aantal leerlingen en studenten daalt binnen enkele jaren naar verwachting. In 2026 zullen er naar verwachting 3.695.700 leerlingen en studenten onderwijs volgen en dat aantal zal daarna volgens deze raming verder blijven dalen: tot 3.669.300 leerlingen en studenten in 2029.

Er zijn verschillen in verwachte groei en krimp tussen onderwijssectoren. Het vo zal nog twee jaar iets groeien, maar daarna zet daar weer leerlingendaling in.

De bijstellingen van de raming in 2029 verschillen per onderwijssector. In het vo is de raming naar boven bijgesteld. De bijstellingen hebben diverse oorzaken. De belangrijkste veranderingen:

 • Instroom door oorlog in Oekraïne
  De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote instroom van vluchtelingen, die tijdens het opstellen van de vorige referentieraming nog niet voorzien was. Nog wekelijks komen er vluchtelingen uit de Oekraïne aan, die in het vo instromen. Deze extra leerlingen waren vorig jaar niet voorzien.

 • Herinvoering van de basisbeurs in 2023
  Een kleiner dan verwacht deel van de gediplomeerden uit havo, vwo en mbo 4 zijn doorgestroomd naar hbo en wo. Waarschijnlijk hangt dit samen met de herinvoering van de basisbeurs in 2023, waardoor gediplomeerden hun start in het hoger onderwijs met een jaar uitstelden. OCW gaat ervan uit dat dit vanaf komend jaar weer hersteld.

 • Leerachterstanden door corona
  Dit jaar worden leerachterstanden door corona zichtbaarder in de referentieraming. Hoewel onderzoeken al aantoonden dat er sprake was van een leerachterstand, leek dat afgelopen jaren weinig invloed te hebben op hoe leerlingen door het onderwijs stroomden. Er waren weinig zittenblijvers en de slagingspercentages waren hoog in het vo. Vorig jaar waren er meer zittenblijvers en leerlingen die afstroomden naar een lager niveau: van vwo naar havo of van havo naar vmbo.

 • Krappe arbeidsmarkt en beweging in het beroepsonderwijs
  Binnen het vo krijgt het beroepsonderwijs een grotere rol. Deels doordat er vanuit de brugklas meer leerlingen naar het vmbo stromen, maar ook doordat meer havisten in hogere klassen naar het vmbo stromen. Dit leidt de komende jaren tot meer vmbo-gediplomeerden, die daarna voor een groot deel doorstromen naar het mbo. Ook zijn er meer havoleerlingen die rechtstreeks vanuit het havo naar een mbo-opleiding doorstromen. 

Lees het volledige rapport of bekijk de tabellen >>