VOION Haganum 2144

Publicaties

Samen sterk voor elk kind

woensdag 8 juli 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Eindconclusies over aanpak lerarentekort
Auteur: Merel van Vroonhoven
Datum: juli 2020

Merel van Vroonhoven heeft in het schooljaar 2019/2020 als onafhankelijk aanjager de aanpak van het lerarentekort onder de loep genomen. Het rapport 'Samen sterk voor elk kind' bevat haar bevindingen, eindconclusies en aanbevelingen.

Zij constateert dat er veel in gang is gezet om de tekorten aan te pakken en dat de aanpak ook resultaat heeft. Tegelijkertijd constateert zij dat verdere versterking van de aanpak nodig is om het lerarentekort effectief en structureel op te lossen en benoemt daartoe aanbevelingen langs vier richtingen:

  • Komen tot een duurzame (regionale) samenwerking tussen onderwijspartijen: voorgesteld wordt de vrijblijvendheid van de huidige aanpak af te halen en een maatschappelijke opdracht voor de gezamenlijke partijen in een regio wettelijk vast te leggen. Ook stelt zij voor een landelijk dekkend netwerk van regionale verbanden voor de onderwijsarbeidsmarkt op te bouwen, waarin de aanpak voor de tekorten en ‘Samen opleiden’ structureel bekostigd worden.
  • Het centraal zetten van de doelgroep in opleidingstrajecten en een betere aansluiting van de opleiding met de praktijk.
  • Het betrekken van de beroepsgroep en meer aandacht voor onderbelichte onderwerpen: het onderwijs aan leerlingen in een kwetsbare positie, op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, het behouden van leraren, het tekort aan schoolleiders en de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.
  • Taskforce (met een programmabureau) voor regie en slagkracht die aanpak intensiveert vanuit een gezamenlijke visie en aanpak: de aanpak is versnipperd. Breng hier ook de implementatie van de noodplannen voor de G5 onder, de ondersteuning Samen opleiden en professionaliseren. Benut deze structuur ook voor de uitwerking en implementatie van het advies van de commissie voor de bevoegdheden dat in het voorjaar 2021 wordt gepubliceerd.

Langs elk van deze thema’s doet zij aanbevelingen die direct kunnen worden opgepakt. Daarnaast doet zij voorstellen die meer uitwerking en wetswijzigingen vragen.