VOION Haganum 2144

Publicaties

Samen werken: Inclusief werkgeverschap in het onderwijs

dinsdag 21 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Katern over inclusief werkgeverschap in het onderwijs
In opdracht van: de VO-academie van de VO-raad
In samenwerking met: project Baanbrekers van de PO-Raad en VO-raad
Datum: september 2021

In 2013 is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers, inclusief het onderwijs, 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creƫren. In 2019 startten de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk het project Baanbrekers om het onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering hiervan.

Dit katern bundelt de kennis en ervaringen uit het project Baanbrekers en biedt inzicht in hoe u als schoolleider of bestuurder vorm kunt geven aan inclusief leiderschap en inclusief werkgeverschap.

Het nieuwe katern gaat in op het nut van inclusief werkgeverschap en geeft inzicht in de mogelijkheden en de bijbehorende wet- en regelgeving. Daarnaast vertellen schoolleiders en bestuurders hoe zij in de praktijk vormgeven aan inclusief werkgeverschap en de Banenafspraak.

Het katern bestaat uit vijf hoofdstukken die samen een beeld schetsen van inclusief werkgeverschap in het onderwijs:

Hoofdstuk 1: Het belang van inclusief werkgeverschap
Hoofdstuk 2: Wat is inclusief werkgeverschap?
Hoofdstuk 3: Hoe richt je inclusief werkgeverschap in?
Hoofdstuk 4: Inclusief leiderschap
Hoofdstuk 5: Aan de slag