GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Goed werkgever- en werknemerschap

Inleiding

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het personeel, zo wordt vaak gezegd. Maar goede leraren alleen zijn niet genoeg. Om te kunnen excelleren, is het ook van belang dat de school als arbeidsorganisatie goed functioneert, en er een professioneel, veilig en gezond werkklimaat is, waarin leraren worden ondersteund om iedere dag het beste te geven. Het gaat dan om de school als professionele arbeidsorganisatie, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een optimaal resultaat. 

Voion helpt scholen in het voortgezet onderwijs bij het realiseren van deze condities. Daarbij maken wij ons sterk voor een verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland. Investeren in goed werkgeverschap en werknemerschap is daarbij één van de speerpunten. 

Door het bieden van informatie, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden wil Voion schoolleiders, leidinggevenden, leraren en medezeggenschapsraden ondersteunen en inspireren om met dit thema aan de slag te gaan.  

Instrumenten

 • Handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

  Op basis van interviews met vijf middelbare scholen en vier organisaties buiten het onderwijs zijn 8 belangrijke stappen voor een meer divers en inclusief personeelsbeleid voor onderwijspersoneel geformuleerd.

 • Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

  Wilt u het strategisch personeelsbeleid binnen uwbestuur of school verder versterken? Ga aan de slag met de inspiratiebundel ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Handreiking De overgang en werk

  De handreiking bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang op de werkvloer te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan.

 • Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

  Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid. In opdracht van: Instituut Gak Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, september 2021.

 • Handreiking financieel beleid voor de medezeggenschapsraad

  Met deze handreiking wil Versterking medezeggenschap MR-leden handvatten bieden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog en een goed overwogen advies te kunnen geven.