GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Goed werkgever- en werknemerschap

Inleiding

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het personeel, zo wordt vaak gezegd. Maar goede leraren alleen zijn niet genoeg. Om te kunnen excelleren, is het ook van belang dat de school als arbeidsorganisatie goed functioneert, en er een professioneel, veilig en gezond werkklimaat is, waarin leraren worden ondersteund om iedere dag het beste te geven. Het gaat dan om de school als professionele arbeidsorganisatie, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een optimaal resultaat. 

Voion helpt scholen in het voortgezet onderwijs bij het realiseren van deze condities. Daarbij maken wij ons sterk voor een verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland. Investeren in goed werkgeverschap en werknemerschap is daarbij één van de speerpunten. 

Door het bieden van informatie, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden wil Voion schoolleiders, leidinggevenden, leraren en medezeggenschapsraden ondersteunen en inspireren om met dit thema aan de slag te gaan.  

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken

  • Handreiking De overgang en werk

    De handreiking bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang op de werkvloer te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan.

  • Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

    Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid. In opdracht van: Instituut Gak Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, september 2021.