VOION Haganum 2144

Publicaties

Schoolfactoren en leraarsbekwaamheden in vernieuwingsscholen

woensdag 14 oktober 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een onderzoek naar het realiseren van complexe vernieuwingen in het scholenveld
Uitgevoerd door: Open Universiteit
In opdracht van: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Datum: oktober 2020

Wat is het geheim van de smid? Onderwijsonderzoekers stellen zich vaak die vraag wanneer ze in aanraking komen met scholen die complexe vernieuwingen hebben gerealiseerd én die hebben geconsolideerd. Waarom lukt het sommige scholen wel om complexe vernieuwingen te realiseren? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben onderwijswetenschappers van de Open Universiteit een exploratief onderzoek uitgevoerd bij drie scholen in Roermond. De bevindingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat met steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) tot stand is gekomen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de combinatie van de juiste schoolfactoren en de juiste leraarsbekwaamheden belangrijk is voor succes van vernieuwingsscholen. Transformationeel en gespreid leiderschap, een open en positief leerklimaat en ouderbetrokkenheid zijn hiervoor belangrijke schoolfactoren. Bij de leraarsbekwaamheden gaat het vooral om kennis, vaardigheden, attitudes en overtuigingen waardoor leraren leerlingen op maat kunnen ondersteunen en in alle openheid nauw kunnen samenwerken met collega’s.

De drie scholen waar het onderzoek is verricht zijn de Synergieschool (regulier en speciaal basisonderwijs onder één dak), Niekée (vmbo met veel inzet van ICT en vrijheid voor de leerlingen) en Agora (vmbo, havo en vwo waarbij leerlingen tot op persoonlijk niveau de kans krijgen om te variëren naar tempo, niveau, plaats, proces, inhoud en resultaat).

Gerelateerde onderwerpen