VOION Haganum 2144

Publicaties

Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2022

maandag 14 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: VO-raad
Datum: november 2022

De VO-raad verzamelt jaarlijks cijfers rond thema’s als het lerarentekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, het welbevinden van leerlingen en financiële reserves om te laten zien hoe het voortgezet onderwijs ervoor staat. Ook geeft de VO-raad oplossingsrichtingen voor vraagstukken als lerarentekort, huisvesting en om de kansen van leerlingen te vergroten.

Enkele conclusies:

  • Het tekort aan leraren en schoolleiders blijft tot 2031 toenemen tot 2423 fte. De tekorten nemen het sterkst toe bij de vakken waarvoor nu al te weinig leraren zijn;
  • Er zijn grote regionale verschillen bij leerlingendaling;
  • Het cijfer dat vo-leerlingen hun leven geven, is tussen 2017-2021 gedaald. Bij meisjes van 7,3 naar 6,7 en bij jongens van 7,9 naar 7,5. Ook het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart, is in die periode aanzienlijk toegenomen;
  • Het gemiddelde schoolgebouw is 41 jaar oud en wordt pas na 75 jaar vervangen. Bovendien heeft 80% van de schoolgebouwen een binnenklimaat dat niet voldoet aan de normen.
  • Het aandeel van het personeel dat zich met de ondersteunende taken bezighoudt, is in het voortgezet onderwijs tussen 2017 en 2021 licht gedaald: van 13,6% naar 13,3%. Onder ondersteunend personeel vallen functies als schoolleider, conciërge, schoolbestuurder, administratieve functies en ict'ers.
  • Digitalisering is door corona in een stroomversnelling geraakt.

Bekijk de Sectorrapportage 2022>> 

Meer informatie