VOION Haganum 2144

Publicaties

Sociale veiligheid van docenten VO

maandag 25 april 2022 | Veilig en vitaal werken

Betreft: kwantitatief onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: DUO Onderwijsonderzoek & Advies
Datum: april 2022

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs.
In het onderzoek is sociale veiligheid als volgt gedefinieerd: Een school is sociaal veilig voor docenten als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van docenten niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilig en positief werkklimaat heerst op school en dat docenten zich gesteund voelen door hun collega’s/leidinggevenden.

Belangrijkste resultaten
Algemeen gevoel van sociale veiligheid

  • Docenten in het voortgezet onderwijs geven gemiddeld een 7,9 voor hun sociale veiligheid.
  • Iets minder dan drie vijfde van de docenten (58%) voelt zich ongeveer even veilig op school als drie jaar geleden.
  • Een derde van de docenten (32%) voelt zich minder veilig op school dan drie jaar geleden.
  • Iets minder dan een tiende van docenten (9%) voelt zich veiliger dan drie jaar geleden.

Ongewenst gedrag

  • Het vaakst geven docenten aan te maken te hebben gehad met ongewenst gedrag van leerlingen. Twee op de vijf docenten heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door leerlingen.
  • Een kwart van de docenten geeft aan te maken te hebben gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door ouders van leerlingen. Een op de zeven docenten heeft te maken gehad met overig ongewenst gedrag van ouders.
  • Ongeveer een op de acht docenten geeft aan te maken te hebben gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door collega’s. Een op de zeven docenten heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met overig ongewenst gedrag van collega’s.
  • Ook ongeveer een op de acht docenten geeft aan te maken te hebben gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door leidinggevenden, en een op de zeven docenten met overig ongewenst gedrag door leidinggevenden.

Het melden van ongewenst gedrag

  • Ongewenst gedrag van ouders en leerlingen is door een ruime meerderheid van de docenten wel gemeld (respectievelijk door 77% en 68% van de docenten). Ongewenst gedrag van collega’s is door ongeveer de helft van de docenten wel gemeld, en door de andere helft niet. Ongewenst gedrag van leidinggevenden is door slechts 37% van de docenten die dit hebben meegemaakt gemeld.
  • Zowel bij een melding van ongewenst gedrag van collega’s als van leidinggevenden geeft meer dan de helft van de docenten aan dat de melding niet heeft geleid tot een resultaat waarover zij tevreden zijn.

Gerelateerde onderwerpen