VOION Haganum 2144

Publicaties

Tweedegraads lerarenopleidingen - systeembrede analyse

donderdag 24 november 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Systeembrede analyse van tweedegraads lerarenopleidingen
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Uitgave rapport: november 2016 


Naar aanleiding van de accreditatie van de tweedegraads lerarenopleidingen in 2016 geeft de NVAO in deze systeembrede analyse inzicht in en overzicht over de staat van de tweedegraads lerarenopleidingen.

De kwaliteit van de Nederlandse lerarenopleidingen staat hoog op de agenda van zowel de maatschappij, de politiek als de onderwijssector zelf. De laatste jaren kwam dit tot uiting in het Actieplan Leraar 2020, de Regeling kwaliteitsafspraken mbo, het Sectorakkoord VO 2014-2017 en in de Lerarenagenda 2013-2020 (hierna: lerarenagenda) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De NVAO beveelt de opleidingen aan om zich de komende tijd te richten op zes aspecten, te weten:

  • meer focus aanbrengen bij het kiezen van algemeen vormend en beroepsonderwijs,
  • het binnenhalen van meer expertise op het gebied van het beroepsonderwijs,
  • het zoveel mogelijk minimaliseren van verschillen tussen de kwaliteit van stages op een reguliere stageschool en een 'opleidingsschool',
  • het verder ontwikkelen van de onderzoeksleerlijn,
  • werk waar aanwezig taalachterstanden bij docenten weg en monitor en
  • evalueer gezamenlijk de ervaringen met de studiekeuzecheck en decentrale selectie om succesfactoren uit te wisselen.