VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Cultuurverandering door LeerKRACHT

woensdag 19 november 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt

LeerKRACHT is een programma dat het onderwijs wil verbeteren door de kwaliteit van de leraar te verhogen. Daarbij staat samenwerking centraal. Docenten formuleren samen doelen, denken na over verbetermogelijkheden en evalueren deze. Daarnaast kijken ze bij elkaar in de klas en bereiden ze samen lessen voor. In dit artikel vertelt Jesper Ahsmann, docent Engels op het Oosterlicht College Vianen en LeerKRACHT-coach, hoe dat op zijn school in zijn werk gaat.

“Vaak worden veranderingen in scholen van bovenaf bepaald en als docent moet je erin meegaan”, vertelt Jesper Ahsmann. In het programma LeerKRACHT is het precies andersom, daar staat de docent centraal. “Het gaat om wat hij of zij zelf wil veranderen. Dat spreekt mij erg aan. LeerKRACHT is een methode om effectiever te werken en doelen te bereiken.”  

Bordsessies
“In plaats van gewone vergaderingen hebben we nu met onze groep wekelijks zogenoemde bordsessies van een kwartier”, vertelt Ahsmann. “We pakken een doel – bijvoorbeeld meer differentiëren – zetten dit op het bord, maken het concreet en verbinden er verbeteracties aan. Die verbeteracties worden met z’n allen besproken en na twee weken geëvalueerd. Het idee is dat je op korte termijn stappen maakt. Doelen die we gewoonlijk binnen een jaar probeerden te behalen, bereiken we nu binnen een maand. “Binnen de sectie Engels waren we bijvoorbeeld niet tevreden over de normering; we gaven alleen aan wat fout was. Dat werd een actiepunt en binnen twee weken hadden we ons normeringssysteem aangepast. Nu krijgen leerlingen punten voor wat goed is.”  

Lesbezoek
Gestelde doelen worden ook bereikt door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven. “Zo krijg je inzicht in wat jij doet en wat de ander doet”, zegt Jesper Ahsmann. Daarnaast is gezamenlijk lessen voorbereiden een essentieel onderdeel van het programma. Volgens Ahsmann is het belangrijk om met collega’s te praten over hoe je invulling kunt geven aan een les. “Ik merk dat daar mooie ideeën uitkomen. Zo behandelden een docent wiskunde en een docent economie eenzelfde onderdeel in hun les, maar op een heel andere manier. Ze hebben nu afspraken gemaakt over de aanpak en hun lessen daarop aangepast.” LeerKRACHT brengt een cultuurverandering teweeg. “Doordat we met een bord werken en elkaar bezoeken is er meer openheid en meer ruimte tot delen. Het is heel mooi als je aan LeerKRACHT mee kunt doen. Dit gun je elke docent.”

Schoolleiding faciliteert 
LeerKRACHT kan op verschillende manieren op school worden geïntroduceerd. Op initiatief van de schoolleiding of van onderop door een docent. Maar in beide gevallen heeft de schoolleiding een belangrijke, ondersteunende taak. En op het moment dat LeerKRACHT in de hele school is geïntroduceerd, zal het onderwijs elke dag een stukje beter worden.
Lees verder>>

LeerKRACHT: het programma 
Bij het programma van LeerKRACHT hebben docenten eigenaarschap over hun eigen professionalisering. Ze werken zelfstandig en samen met een groep collega’s aan hun eigen ontwikkeling. Daarvoor krijgen ze ruimte van de schoolorganisatie.
Lees verder >>

Cultuurverandering door LeerKRACHT

Gerelateerde onderwerpen