VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Cultuurverandering door LeerKRACHT

Onderwijsarbeidsmarkt

LeerKRACHT: het programma

Bij het programma van LeerKRACHT hebben docenten eigenaarschap over hun eigen professionalisering. Ze werken zelfstandig en samen met een groep collega’s aan hun eigen ontwikkeling. Daarvoor krijgen ze ruimte van de schoolorganisatie.  

Een groep van acht tot twaalf docenten werkt acht tot tien weken aan een nieuwe manier van werken. Deze cultuurverandering is aangepast aan de werkwijze van de school. Als de eerste groep klaar is, start de tweede groep met het traject, dan de derde enzovoort. Net zo lang tot de hele school aan de beurt is geweest.

Het programma stoelt op een vier pijlers:
  1. Bordsessies. Regelmatig (wekelijks bijvoorbeeld) een kwartier, staand bij een wit bord actiepunten bespreken. Wat gaan we doen, welke doelen hebben we, welke verbeteracties en wat hebben we gedaan.
  2. Lesbezoeken.
  3. Gezamenlijk lessen voorbereiden.
  4. Pizzasessies, uitwisselingen van ervaringen met andere scholen.  

Coach
De groep wordt begeleid door een coach, iemand uit de eigen organisatie die wordt opgeleid door LeerKRACHT. Zoals Jesper Ahsmann, die coach is op het Oosterlicht College Vianen. Hij kreeg een cursus van drie dagen en wordt nu nog steeds begeleid door een expertcoach van LeerKRACHT. Daarnaast is er een coachforum, waarin coaches van verschillende scholen ervaringen kunnen uitwisselen. Zulke fora zijn er ook voor de schoolleiding. Ondersteuning van de schoolleiding is essentieel. “Toen ik aan mijn leidinggevende vroeg of ik met LeerKRACHT kon beginnen, was hij eerst sceptisch”, vertelt Ahsmann. “Er worden in het onderwijs zo vaak initiatieven opgestart, die vervolgens weer verwateren. Maar toen ik binnen drie dagen een groep van acht leraren had verzameld die wilden deelnemen, gaf hij zijn goedkeuring. Gaandeweg raakte hij steeds enthousiaster en nu hebben we de volledige steun van de schoolleiding.”  

Energie
Hoe pas je het programma in je al drukke bestaan als docent? Ahsmann: “Meedoen aan LeerKRACHT, daar krijg je echt energie van. En uiteindelijk bespaart het je ook tijd. Dat beseffen mensen vaak niet als ze ermee beginnen. Doordat je dingen kort leert formuleren en bespreken met elkaar, werk je een stuk efficiënter.”  

Bijeenkomsten LeerKRACHT
LeerKRACHT organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor scholen en besturen die meer willen weten over het programma. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u een goede indruk van wat leerKRACHT inhoudt. U krijgt ook de mogelijkheid vragen te stellen aan schoolleiders en/of leraren van scholen die al meedoen met leerKRACHT. Kijk voor de data van de bijeenkomsten in de Agenda.

Cultuurverandering door LeerKRACHT