VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

De seinen op groen om te praten over een ander taakbeleid

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

“Neem de tijd en doe niets overhaast”

Tijdens het debat in De Balie vertelde directeur Wilfred Vlakveld over de rigoureuze structuurwijziging die het Calandlyceum en Caland2 hebben doorgevoerd. Op deze scholen is de inhoud van het docentschap uitgangspunt, niet de taakomvang.

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is bij hen op bezoek geweest. Wilfried Vlakveld vertelde hoe het proces bij hen was verlopen. Het vergt een lange adem. Ze besloten niet meer alles in taakuren te stoppen (De opslagfactor is vastgesteld op 2,212 per lesuur. Dat komt precies uit op de normjaartaak van 1659 uur). Docenten moeten in plaats daarvan met elkaar in gesprek over de verdeling van het werk. De discussie over de verandering heeft lang geduurd. Ze zijn er wel twee jaar mee bezig geweest. “Dat is de belangrijkste les die we van het bezoek hebben meegenomen”, vertelt Baartman. “Neem de tijd en doe niets overhaast. Laat zo veel mogelijk uit het team zelf komen. Een nieuwe vorm van taakbeleid moet niet vanuit de schoolleiding worden opgelegd, dat botst met de eigen verantwoordelijkheid van de professional.”

Uitdagingen
Uitdagingen zijn er nog genoeg: Iedereen moet buiten de huidige structuur kunnen kijken. De schoolleiding moet uitzoeken waar een nieuwe structuur allemaal aan raakt en deze van de medewerkers laten zijn. Docenten moeten afspraken maken, ze nakomen én elkaar erop aanspreken. “Iedereen vindt dat dat moet, maar dat wordt erg lastig gevonden”, constateert Baartman. “Sommigen zijn bang dat in zo’n open beleid bepaalde mensen te weinig doen. Docenten geven dan ook aan dat ze getraind willen worden in feedback geven. Daarom is het belangrijk je verwachtingen helder te hebben. En de gemaakte afspraken moeten op vertrouwen zijn gebaseerd.”

----------

Het debat Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk in De Balie is onderdeel van de reeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling. De debatreeks is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs. De initiatiefnemers, VOION, het Arbeidsmarktplatform PO en De Balie, organiseerden de reeks in samenwerking met het CAOP en de Onderwijscoöperatie. Bekijk een video- en sfeerverslag van het debat te vinden, en concrete handvatten en inspiratie voor scholen.

De seinen op groen om te praten over een ander taakbeleid