VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Focus op de dingen die wel goed gaan

Veilig en vitaal werken

In gesprekken ligt de nadruk op ontwikkeling

De Mondia Scholengroep heeft “een gedegen gesprekkencyclus”, vertelt personeelsfunctionaris Marco de Veen. “We richten ons zo veel mogelijk op wat mensen leuk vinden in hun (lesgevende) taken en hun persoonlijke ontwikkeling. Daardoor krijgen ze als het goed is ook meer voldoening in hun werk.” Daarnaast werkt Mondia verder aan levensfasebewust personeelsbeleid.

Sinds vorig jaar is er een zogeheten generatiepact. Mondia geeft, bovenop op de cao-afspraken, senioren extra verlof zodat ze geleidelijk kunnen afbouwen. Ze kunnen minder werken met behoud van het recht op honderd procent pensioen. Bovendien vult de werkgever ook een deel van het gederfde loon aan. Zo hoopt Mondia de senioren in de gelegenheid te stellen om op een ‘duurzame manier’ de eindstreep te halen. Dankzij deze regeling krijgen jongeren ook vaker de kans hun plek in te nemen. De extra uitgaven verdienen zich terug, want, kort samengevat, “ziekteverzuim kost ook geld en jongeren zijn wat goedkoper…”, aldus De Veen.

Beginnende leraren
Daarnaast heeft de scholengroep inductietrajecten ontwikkeld om beginnende leraren te begeleiden op vakdidactisch, vakinhoudelijk en pedagogisch gebied. Daarvoor is gebruikgemaakt van kennis uit het samenwerkingsverband met andere scholen en de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Ook is er speciale aandacht voor de zogenoemde millennials, werknemers die hun baan met de zorg voor een gezin combineren. Voor hen heeft de werkgroep Energiek Mondia een studiedag georganiseerd met een lezing van een in werkdruk gespecialiseerde psycholoog.

Kracht en bevlogenheid
Bij Mondia hebben docenten ook invloed op het taakbeleid. Ze krijgen de kans tijdig aan te geven welke taken ze willen uitvoeren en welke klassen ze willen begeleiden. De Veen: “Inspraak heeft een positieve invloed op een gezonde situatie: mensen ervaren ook meer werkplezier.” Die gedachte komt terug in de gesprekken die leidinggevenden houden met de werknemers. De nadruk ligt op ontwikkeling; er wordt zo veel mogelijk ingezoomd op wat iemand goed kan en wil. Dat is het idee van amplitie: het verhogen van de kracht en bevlogenheid van een werknemer om zo ongezonde stress te voorkomen.