VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Focus op de dingen die wel goed gaan

dinsdag 27 november 2018 | Veilig en vitaal werken

De Mondia Scholengroep voert gericht beleid op duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Dat doet Mondia onder andere met een levensfasebewust personeelsbeleid en een gesprekkencyclus waarin werkplezier en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Daarnaast is er een werkgroep van docenten en onderwijsondersteunend personeel die onderzoekt hoe duurzame inzetbaarheid kan worden bevorderd: Energiek Mondia. Het resultaat is een breed palet aan activiteiten, van scholing en ontwikkeling tot maatwerkregelingen.

De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg en het Scheldemond College in Vlissingen. Leidinggevenden en directie namen half november deel aan een themadag over verzuimmanagement. Op een locatie in de mooie omgeving van het duindorp Dishoek leerden zij hoe ze overbelastingsklachten en het risico op een burn-out bij collega’s kunnen herkennen en erkennen. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. “We begonnen ’s morgens met een kennismakingsronde, waarin we elkaar vertelden wat ons bezighoudt en waar we tegenaan lopen”, vertelt Ad Oppenneer. Oppenneer is teamleider van 23 docenten in de havo-bovenbouw van Nehalennia en geeft één klas Nederlands op het havo. “We bespraken wat voor ons stressfactoren zijn en hebben een aantal casussen uit de schoolpraktijk – natuurlijk anoniem - uitgewerkt.”

Rollenspel
Daarna deden de deelnemers, zo’n twintig mensen in totaal, een rollenspel over het voeren van een open gesprek. Oppenneer: “We kregen daarvoor een aantal handvatten aangereikt. Zoals mensen aan het begin van een gesprek de kans bieden te vertellen wat ze zelf willen bespreken. Maar ook in de inleiding van het gesprek transparant zijn over wat jij wilt. En dat je eerlijk bent en jezelf blijft.“Ik moest tijdens het rollenspel een gesprek voeren met een gesloten persoon. Ik leerde welke vragen je dan kunt stellen en op welke manier, zodat je toch bij zo iemand dieper dan de oppervlakte kunt komen.”

Interne stressfactoren
In de middag werd aandacht besteed aan interne stressfactoren. Een aantal stressfactoren blijkt heel vaak voor te komen, zoals faalangst, perfectionisme, onzekerheid, laag zelfbeeld et cetera. “We leerden welke symptomen daarbij horen, bijvoorbeeld piekeren, snel boos worden, prikkelbaar zijn, veel roken….” Het zijn allemaal signalen die je kunt leren herkennen en aanleiding kunnen zijn om even met iemand te gaan praten.In de dagelijkse schoolpraktijk voert Oppenneer veel gesprekken. Niet alleen de jaarlijkse functioneringsgesprekken, maar ook tussendoor informeel. “Dan weet je wat er bij de mensen leeft en kun je op dat soort tekens letten.”Hoewel Oppenneer veel van wat besproken is die dag al wist uit eerdere trainingen, is het goed om het nog eens te herhalen. “Het prikkelt en zorgt dat je weer meer alert bent. Ook is het fijn om te horen dat wat je zelf meemaakt ook bij anderen speelt. En ik realiseer me dat het goed is om je te focussen op de dingen die wel goed gaan, bij jezelf en bij anderen.”