Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Inspiratie

Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal

maandag 9 mei 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Aandacht en waardering is wat we van een goed werkgever verwachten

Onder het motto ‘van goed naar geweldig’ ontwikkelde Dunamare Onderwijsgroep een nieuw strategisch HR-plan. Alle medewerkers, docenten en onderwijsondersteuners konden daarover meepraten tijdens een studiedag eind vorig jaar.

Dunamare Onderwijsgroep hecht groot belang aan het faciliteren van talentontwikkeling. Vooral van de leerlingen maar ook van de medewerkers. Voor onderwijskwaliteit heb je het volgende nodig, zegt Martha Hustin: professionele werknemers, een stimulerende werkomgeving en coachend en onderwijskundig leiderschap. Die elementen vormen de kernwaarden voor het nieuwe strategisch HR-plan. De vitaliteitsscan maakt onderdeel uit van het HR-plan.plaatje boom.jpgAls mens voor de klas
Om tot dat strategisch HR-plan te komen, is tijdens de studiedag in september vorig jaar een zogenoemde koerskaartsessie gehouden. Hustin: “Het bestuur was het jaar daarvoor al aan het nadenken over de invulling van goed werkgeverschap. Het niet alleen bedenken en opschrijven, maar het moest een ‘voorbeeldig proces zijn’. Mensen moeten daadwerkelijk hebben kunnen meedenken.”
De werknemers mochten zich tijdens die koerskaartsessie uitlaten over wat zij van een goed werkgever verwachten. Het belangrijkste was aandacht en waardering, gezien en gehoord worden (32%), daarna goede faciliteiten zoals een goede werkplek en ICT (13%) en persoonlijke ontwikkeling en scholing (13%).
“We hebben de docenten ook gevraagd wie hen inspireerde toen ze zelf leerling waren. Nummer één was ‘de docent die persoonlijke aandacht voor me had’. Die me zag als mens, me serieus nam maar ook zelf persoonlijke dingen vertelde. Die als mens voor de klas stond en mij als mens zag’.” Dat vormt de inspiratiebron voor goed werkgeverschap.