VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Goede voorbeelden banenafspraak voortgezet onderwijs

donderdag 28 september 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

De banenafspraak is geen eenvoudige opgave voor het voortgezet onderwijs. Het blijkt dat de scholen achterlopen bij het realiseren van de aantallen. Toch zijn er ook al veel succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Van deze plaatsingen kunnen we veel leren. Om vo-scholen hierover te informeren en inspireren, hebben het Ministerie van OCW en de VO-raad een onderzoek laten uitvoeren bij veertien goede praktijkvoorbeelden. Voion heeft zowel financieel als vanuit haar betrokkenheid bij de goede praktijken in de sector aan dit onderzoek bijgedragen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Loyalis Kennis & Consult aan de hand van interviews met de direct betrokkenen: de geplaatste medewerkers, hun directe begeleider of leidinggevende en de directeur en/of HR-functionaris.

Bekend maakt bemind
Onbekend maakt onbemind, dus bekend maakt bemind. Nog niet eerder kwam zo duidelijk naar voren dat dit ook zo werkt bij medewerkers die vallen onder de banenafspraak. Van de 14 cases was in 11 gevallen de medewerker al bekend bij de organisatie, veelal door een succesvolle stage, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Dit terwijl de cases hier niet op waren geselecteerd. In kader 1 staan nog meer opvallende bevindingen uit het onderzoek.

Kader 1. Wat valt op? 

 • Bij veel van de cases was de medewerker al bekend bij de school voordat hij of zij in dienst kwam, veelal vanuit een stage, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk.
 • De banenafspraak was bij de meeste scholen de directe aanleiding om iemand met een arbeidsbeperking te plaatsen.
 • Praktijkscholen kunnen hun expertise inzetten voor plaatsingen van oud-leerlingen bij de eigen school én bij andere scholen van de scholengemeenschap.
 • Het draagvlak voor de plaatsingen bij de scholen die deelnamen aan het onderzoek is groot.
 • De medewerkers zijn vrijwel allemaal in dienst bij de school op een tijdelijk of vast contract.
 • Krimp is soms een belemmering voor draagvlak of voor het bieden van een vast contract.
 • Er zijn veel mogelijkheden binnen de facilitaire dienst, maar succesvolle plaatsingen komen óók voor bij het bestuursbureau en in de klas.
 • Elke medewerker is anders en daarom is maatwerk nodig. Dat geldt voor het takenpakket, de begeleiding en/of de eventuele werkaanpassingen.
 • Een plaatsing levert op diverse terreinen meerwaarde op voor het personeel (afname werkdruk, voldoening) én het onderwijs (educatieve functie, sluitende aanpak).
 • Een plaatsing hoeft niet zoveel te kosten, hoewel de onderlinge verschillen groot zijn.
 • Er bestaat veel onduidelijkheid over de regelgeving en de scholen maken lang niet allemaal gebruik van de beschikbare instrumenten.
 • Soms gaat een medewerker er na de plaatsing financieel op achteruit, in plaats van vooruit. Een hoger salaris of meer uren lossen dit niet altijd op (maar soms wel).

Goede voorbeeldenboek
Bij dit rapport behoort ‘Het goede voorbeeldenboek banenafspraak in het VO’. Dit boek bevat de verslagen van veertien cases die door Loyalis Kennis & Consult zijn onderzocht in het kader van de banenafspraak in het voortgezet onderwijs.