VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Helder zijn over de mores op school

Veilig en vitaal werken

“We hebben counselors, vertrouwenspersonen, protocollen. Veel van wat wij doen, spreekt dan ook vanzelf, maar sommige dingen niet en misschien maken die het verschil.”
Op deze punten werkt CSG Calvijn aan een veilig schoolklimaat:
 • Training en scholing voor het personeel
  “We hebben voor onze conciërges een training ´Hoe ga je om met agressie?’ georganiseerd, daarover is ook overleg met wijkinstanties en politie. We hebben een ruim opleidingsbudget, zodat we veel kunnen doen aan opleidingswensen die aansluiten bij persoonlijke ontwikkelplannen. Niet alleen op het gebied van moeilijk gedrag.”
 • Coaching en intervisie altijd beschikbaar
  “Nieuwe docenten krijgen een interne coach met wie ze zeker praten over lastig gedrag en orde in de klas. Andere docenten kunnen naar behoefte gesprekken hebben met een coach of na een incident. Ook in intervisie kan het gaan over veiligheid en gedragsregels.”
 • Een stevige structuur voor leerlingenzorg
  “Met steun van de gemeente hebben we schoolmaatschappelijk werk, als onderdeel van een stevige zorgstructuur. We hebben veel overleg met elkaar, management, mentoren, studiecoördinatoren en teamleiders. Zo hou je samen voeling met wat op school gebeurt.”
 • Rapportages incidentenregistratie bespreken
  “We doen mee aan Iris incidentenregistratie en bespreken met het management de rapportages van de gemeente Rotterdam. Die rapportages zijn wel heel divers, van onheuse bejegening tot intimidatie buiten de school, maar we kijken of er op bepaalde locaties excessen zijn.”
 • Een goede relatie onderhouden met de politie
  “Met scholen in de wijk, de deelgemeente politie en jeugdwerk hebben we regelmatig overleg. Per vestiging onderhouden we ook goede relaties met de wijkagent en met jeugdzorg.”
 • Het belang van de conciërge erkennen
  “Gelukkig hebben we geld voor goede conciërges op elke locatie. Al snel na het begin van het schooljaar kent zo’n conciërge alle kinderen. Ze zijn er voor het aspirientje bij de hoofdpijn, maar kunnen ook streng zijn als het moet en pikken de jongeren die niet op school thuishoren er zo uit.”
 • Meer dan het gewone nastreven
  “CSG Calvijn heeft acht kernwaarden, waaronder ´meer dan het gewone´ en ´veiligheid´. Elk jaar bespreken we de vestigingsplannen, de vestigingsmanagers hebben dat plan dan al in het team besproken en getoetst aan het visiestuk. Zo hou je de waarden boven tafel.”
 • Kwaliteit leveren is hard werken
  “Kritisch naar jezelf kijken, is een voorwaarde, naar gedragsregels, maar ook naar de kwaliteit van je onderwijs. Scholen zijn daarin nogal zachte organisaties. Elkaar scherp houden op alle fronten kan altijd beter en helderder. Laat je zaken te veel versloffen, dan holt de veiligheid ook achteruit.”

Helder zijn over de mores op school