VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Helder zijn over de mores op school

woensdag 26 september 2012 | Veilig en vitaal werken

nb.:Dit praktijkverhaal is geschreven in 2012. Het is echter nog steeds actueel en relevant.

Een school die veilig is voor leerlingen, is dat ook voor het personeel en andersom. Een van de ankers voor veiligheid binnen CSG Calvijn in Rotterdam is duidelijk zijn over de gedragsregels en elkaar daar consequent op aanspreken. ‘Die gezamenlijkheid is onze kracht.’“

Als leerlingen op school komen, moet je meteen duidelijk zijn over hoe je met elkaar omgaat”, zegt Johan Hendriks, directeur bedrijfsvoering van CSG Calvijn. “De docenten bespreken de gedragsregels aan het begin van het jaar met de leerlingen en door de hele school hangen posters. Van docenten verwachten we dat ze zich net als de leerlingen aan de regels houden. Niet bellen in school, op tijd in de klas zijn, goed voorbereid naar de les komen; we spreken elkaar daar stevig op aan als het moet.”

Elke leerling een contract
De leidraad is grenzen stellen en alert blijven. “Bij overtreden van de regels moet je een zekere onverzettelijkheid tonen. Als wij bij een leerling een wapen aantreffen, komt die de school niet meer in”, aldus Hendriks. “Ook hebben we het afgelopen jaar ons pestprotocol geprofessionaliseerd. Het nieuwe protocol is, met enige symboliek, door iedereen ondertekend, door de leerlingen- en de ouderraad, de centrale MR en de algemeen rector. Leerlingen zetten aan het begin van het eerste leerjaar hun handtekening onder een aantal gezamenlijke afspraken over het omgaan met elkaar, zo kun je hen er gemakkelijker persoonlijk op aanspreken. Dat is wel wat anders dan een protocol dat ze van internet kunnen halen.”

Reageren vanuit vertrouwen

De veiligheid op school en die in de wijk liggen in elkaars verlengde, daarom heeft CSG Calvijn veel overleg met andere betrokken instanties. Rond de scholen en in de wijken vinden weleens incidenten plaats. “Het gebeurt dan buiten de school, maar het gaat om onze kinderen en dat gaat ons verschrikkelijk aan het hart”, zegt Hendriks. “Natuurlijk leidt het ook vaak tot discussies op school. Toch gaan we niet krampachtig veiligheidsmaatregelen nemen, we willen geen hekken of detectiepoortjes. Wij reageren niet uit angst, maar vanuit vertrouwen.”

Veilige school?
"Alles hangt met alles samen".“De kracht van ons beleid is misschien dat we erkennen hoe complex een veilig schoolklimaat is. Natuurlijk hebben we net als andere scholen de formele zaken geregeld.”
Lees meer.

Regels op CSG Calvijn
De gedragsregels zijn positief geformuleerd. Docenten spreken erover met de leerlingen aan het begin van het schooljaar.


CSG Calvijn in Rotterdam heeft:

 • 400 personeelsleden (340 fte) 
 • 4300 leerlingen 
 • 7 locaties, waarvan:
  1 locatie met 1300 leerlingen
  2 locaties met 700 à 800 leerlingen
  4 locaties met 400 leerlingen
  de school met regiofunctie en echte oude stadsscholen