VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Het Griendencollege is dicht bij de werkelijkheid gebleven met het professioneel statuut

maandag 8 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het Griendencollege in Sliedrecht is een kleine vmbo-school met 350 leerlingen. De docenten vonden dat ze genoeg zeggenschap hadden. Want als zij iets wilden regelen, was het vaak een kwestie van de kamer van de directeur binnen stappen. Iedereen wist de weg en vervolgens was het probleem vaak snel opgelost. Maar omdat niet alle veranderingen voor iedereen verbeteringen bleken, bood het professioneel statuut uitkomst om alles eens zwart op wit te zetten.

Els Hubers (beleidsmedewerker en lid MT) en Jeanine van der Leun (docent Engels en lid MR) van het Griendencollege hoorden dat alle VO-scholen verplicht zijn een professioneel statuut op te stellen. ‘’Via Voion bestond de mogelijkheid om hiervoor subsidie te krijgen door als pilotschool mee te doen,’’ vertelt Els Hubers. ‘’Daarom hebben we het maar gelijk gedaan. Samen met twee docenten vormden wij in december 2017 een werkgroep. Dat lukte vrij snel.’’

Van informeel naar professioneel
Op het moment dat ze begonnen met de ontwikkeling van het professioneel statuut was het Griendencollege als school nog een één-pitter. Inmiddels is het Griendencollege gefuseerd met een scholengroep in speciaal onderwijs.

De werkgroep vond het professioneel statuut een belangrijk onderwerp. Els Hubers: ‘’Het leek mij een goed idee om dit eens stevig bij de kop te nemen. Voor mijzelf was zeggenschap vooral een reden om me ermee bezig te willen houden. Die leek heel behoorlijk geregeld, juist omdat we zo’n kleine school zijn. Iedereen ’rent’ naar de directeur als er iets nodig is. Maar als er vervolgens iets verandert, is niet altijd iedereen daar blij mee.’’

‘’Er veranderen soms dingen voor de hele organisatie,’’ legt Jeanine van der Leun uit. ‘’Meestal verloopt dat wel goed, maar ook zijn er enkele wijzigingen waar dat niet voor gold. Zo was er bijvoorbeeld een lokaal opeens niet meer beschikbaar voor bepaalde activiteiten. Voor veel collega’s kwam dat als een verrassing. Ze konden er niet meer een groepje kinderen apart zetten. Uiteindelijk is het teruggedraaid, maar als we toen een professioneel statuut hadden gehad, was dit niet gebeurd.’’

Hetzelfde gold voor de vormgeving van bijlessen. Jeanine van der Leun: ‘’Daar is iets in veranderd, wat achteraf niet naar ieders wens was. De intentie was goed, maar het was gewoon los zand. Als dat anders was aangepakt, was het beter geweest. Het professioneel statuut biedt nu de mogelijkheid het professioneler aan te pakken.’’

Lees verder

  • We hebben hard aan het paard getrokken
    In het begin had de werkgroep moeite om het professioneel statuut vorm te geven. ‘’Op school vonden de collega’s het geen belangrijk onderwerp,’’ aldus Els Hubers. ‘’Het zei ze eigenlijk ook maar weinig.’’
  • Mensen gaan nu ervaren wat hun rechten en plichten zijn
    Inmiddels is het professioneel statuut opgesteld: een document van drie A4-tjes. Daarin staat hoe docenten worden betrokken bij besluitvorming en wat vakgroepen zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld welke leermiddelen ze gebruiken of welke ondersteuning ze kunnen vragen.

Tips:

  • Schrijf op waar je mee bezig bent en wat je belangrijk vindt. Schrijf bijvoorbeeld op wat je doet om zaken helder te krijgen. Vooral over zeggenschap binnen de school.
  • Maak er tijd voor. Op onze school werken veel parttimers, dus was het voor ons lastig afspraken overdag te maken. Voor onze besprekingen zijn we uitgeweken naar de avonden.
  • Blijf enthousiast, ook al zijn anderen nauwelijks betrokken. Je moet het nut en de noodzaak van dit document blijven inzien. Besef dat het leuk is om een bijdrage te leveren aan verbeteringen op school. 
  • Wees ervan bewust dat de zeggenschap van docenten het hele onderwijs en de werkomstandigheden betreft, niet alleen het gebeuren in de klas.