VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Het Griendencollege is dicht bij de werkelijkheid gebleven met het professioneel statuut

Onderwijsarbeidsmarkt

Mensen gaan nu ervaren wat hun rechten en plichten zijn

Inmiddels is het professioneel statuut opgesteld: een document van drie A4-tjes. Daarin staat hoe docenten worden betrokken bij besluitvorming en wat vakgroepen zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld welke leermiddelen ze gebruiken of welke ondersteuning ze kunnen vragen.

Vakgroepen spelen er een belangrijke rol in. Als de directie een besluit wil nemen, moet de directie vakgroepen op de hoogte stellen of om advies vragen. Els Hubers: ‘’Zo willen we ook voorkomen dat ons professioneel statuut een bureaucratisch gedrocht wordt. Het moet echt gaan leven. Dus als er een lokaal niet meer beschikbaar is voor bepaalde lessen, kan dat niet meer een beslissing van twee mensen zijn. Wij willen alle mensen op school bij veranderingen betrekken.’’ Dat staat nu in het professioneel statuut. Er is een route gemaakt, waarin staat dat alle veranderingen die betrekking hebben op onderwijs, in het vakgroepberaad aan de orde komen. Dus alle vakgroepen moeten hun licht kunnen laten schijnen over veranderingen op het Griendencollege.

Lauwe reacties
Els Hubers: ‘’De reacties van de docenten zijn vrij lauw, omdat ze niet precies het voordeel zien. Maar ze vinden het wel dapper hoe wij het hadden aangepakt.’

’Jeanine van der Leun: ‘’Totdat het concreter wordt en ze zien waar het geschikt voor is. We zijn het professioneel statuut nu aan het implementeren. We hebben een aantal zaken benoemd en beter geregeld. Mensen gaan nu wel ervaren wat hun rechten en plichten zijn.’’ De MR bespreekt het professioneel statuut binnenkort. Daarna gaan ze proefdraaien en in het schooljaar 2019-2020 gaat het echt van start. Jeanine van der Leun: ‘’Wij vinden het erg belangrijk om ermee bezig te zijn. Hoe langer we ermee bezig zijn, hoe enthousiaster we worden. Want wij zien mogelijkheden tot verbetering.’’ Els Hubers: ‘’Met dit professioneel statuut kan niemand nog te snel, ad hoc of ondoordacht besluiten nemen. Iedereen wordt er nu bij betrokken. Met als enige doel: goed onderwijs voor onze kinderen.’’

Het Griendencollege is dicht bij de werkelijkheid gebleven met het professioneel statuut