VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Het professioneel statuut is het verhaal van de school dat je op papier zet

Onderwijsarbeidsmarkt

‘Ik bereid mijn leerlingen voor op het leven’

De heldere visie op docentschap biedt ook structuur voor de leerlingen van Lumion. Zij weten waar ze aan toe zijn als ze in een volgend jaar bij eenzelfde vak van een andere docent leskrijgen.

Het is de taak van de school om leerlingen hun diploma te laten halen en hen met genoeg bagage de wereld in te sturen. “Ik bereid mijn leerlingen voor op het leven”, verwoordt geschiedenisdocent Claudia Voitus van Hamme het. Dat betekent dat docenten een grote verantwoordelijkheid hebben. Die verantwoordelijkheid delen ze, met elkaar en met de schoolleiding. Collega’s werken in teams, maken afspraken met elkaar en er is vertrouwen. Daardoor durven docenten zich kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen als er problemen zijn. Zo ervaren zij hun professionele ruimte.

Visie uitdragen
De schoolleiding stuurt hen daarbij aan en bewaakt de grenzen. “Dat kan alleen als de leiding keuzes maakt, een visie heeft, deze weet uit te dragen en anderen daarin meeneemt”, zegt directeur Sufayil Dönmez. “Als er geen duidelijkheid is en geen veiligheid, is er geen ontwikkeling. Dat is in de klas zo en de organisatie is dat zo.”Het is daarom belangrijk om de tekst van het professioneel statuut steeds terug te laten komen in gesprekken. Ewald Weiss: “Dat is onze belofte aan het personeel. Als er aanleiding is om iets te wijzigen, doen we dat.”

Tips:
  • ga met de docenten in gesprek over hun werk
  • zorg voor variatie in die gesprekken zodat het inspirerend blijft
  • betrek anderen zoals de Raad van Bestuur en ouders bij het professioneel statuut
  • betrek het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) bij het professioneel statuut, dat ziet het bestuur van Progresso nog als een gemis.
  • werk met andere scholen samen, we kunnen van elkaar leren
  • creëer een docentennetwerk per regio of per stad zoals Amsterdam, zodat docenten van elkaar leren

Het professioneel statuut is het verhaal van de school dat je op papier zet