VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Het professioneel statuut is het verhaal van de school dat je op papier zet

Onderwijsarbeidsmarkt

Tot waar strekt de vrijheid van de leraar?

Behalve op de bijeenkomsten met docenten, wordt op de zogenoemde Progressodag in juni uitgebreid stilgestaan bij het professioneel statuut. Daarvoor zijn ook de ouderraden, de Raad van Toezicht, de leerlingraden en de MR uitgenodigd. Het idee kwam van de docenten zelf: “Ouders moeten ook weten hoe ik als docent mijn werk doe.”

Lumion is, samen met zusterschool het Calandlyceum, onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP). Ook op het Calandlyceum worden gesprekken gevoerd met docenten. Het is de bedoeling dat er een professioneel statuut komt voor de hele stichting. Dat is best lastig, want hoe doe je recht aan twee zeer verschillende scholen. Daar is het bestuur nog niet helemaal uit.

Levend document
Tijdens de Progressodag, waar beide scholen vertegenwoordigd zijn, wordt er in groepjes gesproken over verschillende onderwerpen:
  1. Wat is professionele autonomie en tot waar strekt de vrijheid van de leraar?
  2. Autonomie in relatie tot werkstructuur. Hoe krijgt collegialiteit vorm? Hoe neemt een team haar verantwoordelijkheid?
  3. Hoe heb je invloed op de besluitvorming?
  4. Kwaliteitszorg leerlingen.
  5. Kwaliteitszorg leraren. Hoe borg je dat de docent zijn niveau houdt?
  6. Professionalisering.
  7. Werkconditie: hoe kan de docent empowered worden om het beste uit zijn professionaliteit te halen.
  8. Professionele standaard: wat is dat en hoe houden we ons daaraan?
  9. Levend document. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het professioneel statuut bij de tijd blijft en dat het in de praktijk wordt gebruikt?
  10. Welke waarden maken Progresso uniek?
Toekomstige leraren
Deze onderwerpen zijn deels voortgekomen uit de eerdere gesprekken met docenten naar aanleiding van het strategisch HRM-beleid. Wat er uit de gesprekken komt, wordt meegenomen in het uiteindelijke document. Dat document is ook beschikbaar voor externe betrokkenen. Ewald Weiss wil het professioneel statuut inzetten bij werving. Dan weten toekomstige leraren wat ze van deze school kunnen verwachten en in welk verhaal ze terechtkomen.

Het professioneel statuut is het verhaal van de school dat je op papier zet