VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Inzet van onderwijsassistenten

dinsdag 12 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Met het oog op het voorspelde lerarentekort heeft Voion verkend hoe onderwijsassistenten kunnen worden geënthousiasmeerd voor het leraarschap en in het onderwijs kunnen worden ingezet. Wat levert de inzet op voor zowel de doelgroepen zelf, de leraren als de betreffende scholen?

Onderwijsassistenten kunnen op scholen in het voortgezet onderwijs op uiteenlopende manieren worden ingezet. Vaak gaat het om administratieve, ondersteunende en organisatorische taken. Scholen kunnen hun onderwijs ook anders organiseren, bijvoorbeeld rondom leerpleinen en daarbij gebruikmaken van onderwijsassistenten. Een deel van de taken van leraren wordt daarbij overgedragen aan onderwijsassistenten, zodat leraren zich meer kunnen richten op hun primaire taken. Opbrengsten hiervan zijn:
- meer ruimte voor individuele begeleiding en maatwerk;
- lagere werkdruk en meer werktevredenheid bij leraren;
- toename van collegiale uitwisseling, intervisie en professionele ontwikkeling.

De brochures is gebaseerd op het rapport ‘Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs’.