DSC 6664

Onderwijsarbeidsmarkt

Leraar worden

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om als docent in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan.
Met een afgeronde lerarenopleiding op hbo- of wo-niveau, kan men meteen voor de klas. Met een hbo- of wo-diploma in een aanverwant schoolvak, is het mogelijk om met een verkorte opleiding een onderwijsbevoegdheid te halen. 

Wil je weten of je de talenten en vaardigheden hebt voor het onderwijs? Er is een zelftest ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. Het is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en over welke van deze vaardigheden zij beschikken. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar.

Als je overweegt om in het onderwijs te gaan werken, heb je waarschijnlijk veel vragen. Via het Onderwijsloket vind je veel antwoorden. Ook zijn er verschillende regionale onderwijsloketten. Zij bieden regionale informatie en een regionaal aanspreekpunt. Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van de regionale onderwijsloketten.

Instrumenten

 • Handreiking Aan de slag voor de klas

  De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

 • Informatiepakket Aan de slag voor de klas

  Informatiepakket voor zij-instromers die aan de slag willen voor de klas. Deze ‘brochure’ bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.

 • Ontwikkelmodel regionaal loket

  De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

 • Zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’

  De zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test die helpt bij de oriëntatie op een baan als leraar.

Inspiratie

Onderzoeken