VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Ruimte geven aan de docenten

Onderwijsarbeidsmarkt

De professionele dialoog als leidraad

De Scholengroep Spinoza gaat middels een professionele dialoog aan de slag met het professioneel statuut. Deelnemers vertellen allen een persoonlijke anekdote, waar de anderen op reageren. Door dit soort verhalen te delen ontstaat een gezamenlijke visie.

De professionele dialoog is leidraad in de twee bijeenkomsten over het kaderstatuut. Centraal in die dialoog staat de missie en visie van de scholengroep. Extern adviseur Hartger Wassink biedt een aantal technieken, die de deelnemers later ook in hun eigen school kunnen inzetten om te praten over het professioneel statuut.
In het begin van de dialoog vertelt elke deelnemer een anekdote uit zijn of haar eigen onderwijspraktijk. De anderen reageren daarop. Op die manier worden persoonlijke ervaringen gedeeld en kan een gezamenlijke visie ontstaan.

Doel en kader
Daarna praten de deelnemers over wat er op de verschillende scholen speelt en waar mensen aan willen werken. De één vertelt over werken aan een doorlopende leerlijn, een ander over het toetsbeleid. Daarbij wordt steeds het doel (welk verschil wil je hiermee maken voor leerlingen / het onderwijs) en kader (wat wil of moet je voorkomen, terwijl je daarmee bezig bent) bepaald. De groep bedenkt vervolgens, in dialoog, waar de verantwoordelijkheid ligt: bij de leraar, de schoolleider of bij het bestuur.

Inhoud van het professioneel statuut
In de tweede bijeenkomst twee weken later gaan de deelnemers een stapje verder en bespreken ze de inhoud van het professioneel statuut. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over de thema’s die aan bod moeten komen. Ook schrijven ze alvast een voorwoord. Streven is om na de zomer een conceptstatuut te hebben dat als richtsnoer kan dienen voor de professionele statuten op de scholen zelf.