VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Ruimte geven aan de docenten

Onderwijsarbeidsmarkt

‘We willen een lerende organisatie worden’

Het is voor docenten niet voldoende om alleen les te geven. Ze hebben ook het recht en de plicht om na te denken over waarom en hoe ze hun onderwijs vormgeven. Daarover maak je afspraken in het professioneel statuut, aldus Joke Pen.

“We waren toe aan een nieuw schoolplan”, vertelt Joke Pen, docent Nederlands en afdelingsleider bovenbouw havo van het ’s Gravendreef College in Leidschenveen. “Daarvoor zijn we vorig jaar een werkgroep gestart van docenten en een paar leidinggevenden om onze visie op leren te ontwikkelen. We willen een lerende organisatie worden. Belangrijk daarbij is dat je het hebt over de professionele ruimte waarbinnen de school en de docenten opereren.

21e eeuwse vaardigheden
“We willen onze visie en plannen concreter maken en zullen veel aandacht gaan besteden aan 21e vaardigheden. Dat zullen we breed in het team bespreken. Als je dat doet dan geef je de docent al inspraak en zeggenschap over de invulling daarvan. Dat vind ik terug in het professioneel statuut. “In het professioneel statuut staan namelijk afspraken over de rechten en plichten van docenten. Het is niet voldoende om alleen les te geven. Je hebt als docent ook het recht en de plicht om na te denken over waarom en hoe je je onderwijs vormgeeft. Je geeft meer zeggenschap aan de docent, maar tevens meer verantwoordelijkheid. Dat hangt samen.”

Focusgroepen
Pen nam ook deel aan de bijeenkomsten voor het kaderstatuut op bovenschools niveau. “Ik vind het leuk dat dit Spinozabreed gebeurt. Het bestuursbureau komt zo dichter bij de scholen te staan. En het is prettig om met andere scholen samen te werken, daar leer je van.”Hoe en door wie het professioneel statuut op schoolniveau nader moet worden ingevuld, daar heeft Pen wel ideeën over. De plannen die de werkgroep over het nieuwe schoolplan heeft gemaakt, zijn in zogenoemde focusgesprekken besproken met teamleden, ouders en leerlingen. “Dat werkte fantastisch. Bij een professioneel statuut zou het ook zo kunnen  gaan. Je schrijft op wat je bedacht hebt en deelt het vervolgens met anderen in een focusgroep van tien à twaalf mensen. Als je er meer mensen bij betrekt en hun opmerkingen serieus neemt, dan gaat het professioneel statuut ook meer leven.”