VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Welzijnstraject bij Scholengroep Over- en Midden-Betuwe: Lessons learned

vrijdag 8 april 2016 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe ging in 2015 – na een intensieve voorbereiding – van start met een omvangrijk welzijnstraject. Doel: een beter welzijn voor iedereen. Inmiddels is het traject een nieuwe fase ingegaan. Hoog tijd voor een terug- en vooruitblik.

Het jaar 2015 stond voor Scholengroep Over- en Midden-Betuwe in het teken van het welzijn van de medewerkers. Na een gedegen voorbereiding was het tijd om meters te maken. Geer Hubers, directeur van het bestuursbureau en voorzitter van de voorbereidingsgroep van het welzijnstraject, vertelt dat er voor de zomervakantie inventariserende bijeenkomsten zijn georganiseerd met de medewerkers en directieteams van de locaties van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe: Bemmel, Elst, Huissen en Zetten. Onderwerp van gesprek: het (ervaren) welzijn. “Daarna zijn er vervolggesprekken gepland met de medewerkers. Bedoeling was deze gesprekken ook voor de zomervakantie te voeren, maar door de volle onderwijsagenda’s is een deel van de gesprekken pas in september gevoerd.” Tijdens de gesprekken werden onder meer de energievreters en -gevers benoemd en geprioriteerd, waarna verschillende werkgroepjes met de top 3 van energievreters aan de slag gingen. “Zo kwam bij ons op het bestuursbureau naar voren dat er veel ad hoc aanvragen voor dienstverlening binnenkwamen en hier ook naar werd gehandeld”, vertelt Hubers. “Kwam er bijvoorbeeld een spoedverzoek binnen op ict-gebied, dan lieten de medewerkers in het kader van de continuïteit van het primaire proces bij wijze van spreken alles uit hun handen vallen om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk best belastend, omdat de reguliere werkzaamheden en planning hiermee in de knel kwamen. Daarom zijn we hier met elkaar het gesprek over aangegaan.”

Nieuwe fase
Afgelopen najaar trad een nieuwe fase van het welzijnstraject in werking. Hubers: “We hebben alle medewerkers de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan Voortgezet Werkplezier, een aanpak om werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Helaas bleek de animo om hieraan deel te nemen beperkt. Toch durf ik wel te stellen dat de mensen die eraan mee hebben gedaan, het een waardevolle ervaring vonden.” GMR-voorzitter Gerrit Laurenssen vult aan: “We wilden onze collega’s op een laagdrempelige manier handvatten bieden om met werkdruk om te gaan. Voortgezet Werkplezier leent zich hiervoor bij uitstek. En ook al hebben maar relatief weinig collega’s deelgenomen, toch hebben we mensen kunnen helpen.” Ergens vindt Laurenssen het wel jammer dat er maar zo weinig mensen van het aanbod gebruik hebben gemaakt. “Op basis van signalen die we als GMR vanuit de organisatie kregen, had ik een hogere opkomst verwacht bij Voortgezet Werkplezier.”

Levend
Eind 2015 is het welzijnstraject geëvalueerd. Aan de evaluatie namen naast Geer Hubers en Gerrit Laurenssen ook de voorbereidingsgroep en CvB-voorzitter Harry Grimmius deel. “We hebben met elkaar besproken wat we hebben geleerd van het hele traject en of en hoe we ermee verder gaan”, vertelt Hubers. “Gaan we over vier jaar weer kijken hoe het er met het welzijn van de medewerkers voorstaat? Of zetten we het periodiek op de agenda en houden we het levend door er regelmatig op terug te komen?” Harry Grimmius vult aan: “We waren het er eigenlijk allemaal over eens dat we het momentum niet verloren willen laten gaan. Met de GMR heb ik dan ook afgesproken om niet vier jaar te wachten met een nieuw welzijnsonderzoek, maar er regelmatig op terug te komen.” Ook Voortgezet Werkplezier maakt een doorstart. “Omdat zo weinig mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan Voortgezet Werkplezier, hebben we besloten het traject in het voorjaar van 2016 opnieuw aan te bieden”, vertelt Grimmius. “We hopen uiteraard dat er dan meer animo is.” Hubers vult aan: “De mensen die er al aan hebben deelgenomen, waren heel enthousiast. Het voelt dus een beetje als een gemiste kans om het erbij te laten zitten. Als je investeert in het welzijn van je medewerkers, moet je het ook goed doen. En je niet laten ontmoedigen als het een keer niet zo loopt als je had gehoopt.”

Lees verder

 • Tips van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 
  Een beter welzijn voor iedereen klinkt mooi, maar hoe pak je dat nou aan? Waar moet je op letten? En welke valkuilen moet je vermijden? Harry Grimmius, Geer Hubers en Gerrit Laurenssen van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe geven tips waarmee andere vo-scholen hun voordeel kunnen doen. 
  Lees verder
   
 • “De investering is de moeite waard gebleken”
  Een enquête of een breed gedragen welzijnstraject? Voor die keuze zag Scholengroep Over- en Midden-Betuwe zich medio 2014 gesteld bij de voorbereiding van het periodieke welzijnsonderzoek. Bijna twee jaar later is de eerste fase van het welzijnstraject afgerond. Was dit de juist keuze?
  Lees verder
Drieluik
Dit praktijkverhaal is het derde deel van een drieluik. In het eerste deel hebben we met Scholengroep Over- en Midden-Betuwe gesproken over hoe ze het traject hebben opgezet. In het tweede deel zijn we ingegaan op de opzet en aanpak van het welzijnstraject.
Het welzijnstraject van SGOMB staat ook beschreven als schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO. Hier vind je nog eens kort overzichtelijk het proces en de winst- en aandachtspunten uit het traject opgesomd.

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB)
Het Hendrik Pierson College in Zetten en het Over Betuwe College in Bemmel, Elst en Huissen vormen samen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. Meer informatie: www.sgomb.nl.  

Welzijnstraject bij Scholengroep Over- en Midden-Betuwe: Lessons learned

Gerelateerde onderwerpen