VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Werkdruk aanpakken bij de bron

Veilig en vitaal werken

Betrokkenheid komt niet alleen voort uit het delen van doelen, er is ook openheid over emoties voor nodig. Het grootste deel van ons dagelijks functioneren wordt bepaald door wat zich onder de oppervlakte afspeelt.

“Vanuit geborgenheid kan een klein team veel kracht ontwikkelen. Dat heeft wel tijd nodig. We zijn bezig, maar we vieren ook waar we staan en waar we in de toekomst heen gaan. Dat maakt mensen blij. Emoties uiten, is deel van het proces. Met enige regelmaat vragen we elkaar ‘wat raakt je hierin’.”

Wakker de vlam opnieuw aan
“Aan de essentiële vraag ‘waarom ben je in het onderwijs gaan werken’ komen we vaak niet meer toe. Terwijl ik daar wel de energie zie. Als het vlammetje nog maar klein is, wordt het tijd dat weer aan te wakkeren. Ik ben begonnen zelf te vertellen over de bewogenheid van waaruit ik werk.”

Laat oud zeer bovenkomen
“Medewerkers mogen ook zeggen ‘Ja maar…’ Ik vraag dan wel van iemand, dat wat achter het ‘maar’ schuilt met collega’s te delen. Vaak zit er veel oud zeer, dingen die niet goed gegaan zijn, momenten waarop iemand gekwetst is en zich heeft teruggetrokken. Oud zeer bovenhalen, geeft ruimte.”

Behoeften uitspreken
“Verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes, betekent niet alleen de vraag beantwoorden ‘wat kan ik bijdragen’ maar ook ‘wat heb ik nodig’. Misschien is het hulp bij het structureren van lessen, bij het indelen van tijd of een vorm van scholing.”

Situatie thuis mag meespelen
“Vaak praten medewerkers er niet over als ze in de privésfeer problemen hebben. Maar natuurlijk speelt dat mee in hun werk. Stimuleer dat mensen er meer open over zijn, want als je het kunt delen, maakt dat de acceptatie door collega’s groter.”

Verandering geeft lucht

“Soms raakt het team in verwarring. Dat gebeurde ook toen een docente die jarenlang gewaardeerd teamlid was geweest, besloot dat ze in het eerste faseteam wilde gaan lesgeven. Eerst overheerste een soort wanhoop, maar zo’n verandering geeft ook lucht en nieuw elan.”