VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Benchmark PO&VO

Onderwijsarbeidsmarkt

De Benchmark PO&VO is een online informatie-instrument van de VO-raad en de PO-Raad dat schoolbesturen de unieke mogelijkheid geeft om op basis van betrouwbare data, van bijvoorbeeld DUO en het CBS, hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. Dit geeft schoolbesturen een goed beeld van hoe ze er over het algemeen voor staan.

Thema’s waarbinnen schoolbesturen zichzelf kunnen vergelijken met andere schoolbesturen zijn:

  • Financiën (waaronder lasten, baten en de reservepositie);
  • Huisvesting;
  • Medewerkers (waaronder het verzuim en de leeftijdsopbouw);
  • Het bestuursprofiel;
  • Onderwijskwaliteit.


De Benchmark laat schoolbesturen van elkaar leren en transparant verantwoording afleggen. Het doel erachter is dat schoolbesturen in het funderend onderwijs inzicht verkrijgen en verder samenwerken aan een sterke onderwijssector.
De benchmark is voor iedereen te raadplegen op de website van de Benchmark

Naar de Benchmark PO&VO >>