VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Checklist ‘Controle op wapenbezit in en rond scholen’

Veilig en vitaal werken

De Checklist ‘Controle op wapenbezit in en rond scholen’ helpt scholen bij het in- en uitvoeren van controles op wapenbezit. Het doel is om te zorgen voor minder wapenbezit onder leerlingen, waardoor er meer veiligheid is op school.

De checklist is ontwikkeld door bureau Beke - in opdracht van de ministeries van OCW en JenV - en maakt deel uit van het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ om het groeiende maatschappelijke probleem van wapenbezit en -gebruik onder jongeren tegen te gaan. Scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, onder meer via het uitvoeren van een preventieve wapencontrole (in samenwerking met de gemeente, politie en het OM).

In de checklist staan drie fases die nodig zijn om het uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit te vergemakkelijken. De fases zijn:

1. Voorbereiding
2. Uitvoering
3. Nazorg en flankerende maatregelen

De checklist geeft ook aan wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel.

Download de checklist met praktische tips en voorbeelden >>