DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Instrumenten en tools

Er zijn tal van instrumenten voor het voortgezet onderwijs die u helpen met het onderwerp aan de slag te gaan:
 • Arbocatalogus-VO
  De Arbonormen site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Gespreksleidraad voor school en politie
  Een leidraad die de samenwerking tussen school en politie helpt vorm te geven of te verbeteren.

 • Incidentenvenster-VO
  Het Incidentenvenster-VO is een gratis registratiesysteem om incidenten en ongevallen in te registreren en beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie. 
   
 • Stappenplan 'Leren van incidenten'
  De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten.

 • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag
  Een stappenplan voor de cyclische aanpak van psychosociale arbeidsbelasting met de beschikbare instrumenten en diensten van Voion.

 • Digitaal veiligheidsplan
  In het Digitale Veiligheidsplan van Stichting School & Veiligheid kunt u het sociale veiligheidsbeleid binnen uw school in beeld brengen.