VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Gesprekstool Samen in gesprek over de deeltijdfactor

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De afgelopen jaren is een daling van de deeltijdfactor binnen het voortgezet onderwijs te zien. Daarnaast komt deeltijdwerken in het onderwijs relatief vaak voor. Dit biedt potentieel om de contracten van medewerkers die in deeltijd werken uit te breiden. Hiermee kan de capaciteit in het voortgezet onderwijs verhoogd worden en tegemoet gekomen worden aan huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende factoren die met elkaar samenhangen en die in meer of mindere mate een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde omvang van de werkweek:

  • Cultureel maatschappelijke normen (sociale normen)
  • Organisatorische factoren (hoe is het werk georganiseerd?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren
  • Levensfase afhankelijke factoren

Schoolleiding en deeltijdwerkers kunnen aan de hand van de gesprekstool ‘Samen in gesprek over de deeltijdfactor’ samen in gesprek gaan om te bekijken welke mogelijkheden en/of belemmeringen er zijn om meer te gaan werken en daarbij rekening houden met deze factoren.

‘In gesprek over de deeltijdfactor’ is een van de pilots van het Innovatielab van Voion.