Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Innovatielab

Inleiding

Een van de doelstellingen van Voion is het versterken van het innovatief vermogen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Organisaties moeten wendbaar en flexibel zijn om de ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt intern te kunnen opvangen. Dat is ook een van de conclusies van de Commissie Borstlap.

Het Innovatielab is een van de activiteiten van Voion die bijdraagt aan het versterken van het innovatief vermogen van de vo-sector. In het Innovatielab worden creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt in pilots op scholen onderzocht en ontwikkeld. Het doel is om bij te dragen aan de wendbaarheid, flexibiliteit en professionaliteit van de onderwijsorganisaties.

De pilots worden zo ingericht dat in een afgebakende periode (bij voorkeur binnen de looptijd van een jaar) nieuwe zoekrichtingen en oplossingen binnen het onderwijsveld worden verkend. Dit gebeurt stapsgewijs: door groot te denken en klein te beginnen. Beproefde methodes die succesvol zijn, bieden de mogelijkheid om (al dan niet landelijk) te worden opgeschaald. Maar ook de pilots die minder succesvol zijn, hebben meerwaarde voor het veld. Het experimenteren binnen de eigen praktijk kan nieuwe inzichten en inspiratie opleveren voor andere organisaties in het onderwijs. Onder begeleiding van Voion kunnen scholen zo eerste stappen zetten om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt anders aan te vliegen.

In dit dossier vindt u informatie over en de opbrengsten van de verschillende pilots die Voion binnen het Innovatielab in het schooljaar 2022-2023 opstart:

Heeft u een ander thema of idee waarmee u in het kader van arbeidsmarktvraagstukken of- verhoudingen binnen uw instelling en/of regio wilt experimenteren? Laat het ons weten via info@voion.nl

Instrumenten

  • Gesprekstool Samen in gesprek over de deeltijdfactor

    Schoolleiding en deeltijdwerkers kunnen aan de hand van de gesprekstool ‘Samen in gesprek over de deeltijdfactor’ samen in gesprek gaan om te bekijken welke mogelijkheden en/of belemmeringen er zijn om meer te gaan werken.