Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

In gesprek over de deeltijdfactor

Verhogen van de deeltijdfactor
Onderzoek laat zien dat leraren die al in deeltijd werkten de afgelopen jaren (nog) minder zijn gaan werken. Daarnaast komt deeltijdwerken in het onderwijs ten opzichte van andere sectoren relatief vaak voor. Dit biedt potentieel om de contracten van medewerkers die in deeltijd werken uit te breiden. Hiermee kan de capaciteit in het voortgezet onderwijs verhoogd worden en tegemoet gekomen worden aan huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt.

Pilots
In het schooljaar 2022-2023 start Voion binnen het Innovatielab een aantal pilots op scholen om de verhoging van de deeltijdfactor te stimuleren. Scholen die deelnemen aan de pilot gaan aan de hand van de gesprekstool met deeltijdwerkers in gesprek over hun contractomvang. Gedurende het gehele traject rondom de gespreksvoering zullen ze intensief ondersteund en begeleid worden door Voion zodat ze kwalitatief goede gesprekken kunnen voeren. De pilotscholen nemen deel aan een aantal leernetwerkbijeenkomsten waarin ze ervaringen met andere pilotscholen kunnen uitwisselen. Na afronding van de pilots deelt Voion de opgedane ervaringen en opbrengsten met het veld door o.a. de publicatie van praktijkverhalen. De looptijd van de pilot is maximaal 12 maanden en start z.s.m. in het schooljaar 2022/2023.

Interesse?
U kunt uw interesse voor deelname aan de pilot kenbaar maken bij Liesbeth Ellenbroek, adviseur onderwijsarbeidsmarkt, via l.ellenbroek@caop.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756. 

Waarom werken werknemers in deeltijd?
Er zijn verschillende factoren die met elkaar samenhangen en die in meer of mindere mate een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde omvang van de werkweek:

  • Cultureel maatschappelijke normen (sociale normen)
  • Organisatorische factoren (hoe is het werk georganiseerd?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren
  • Levensfase afhankelijke factoren

Tijdens gesprekken met deeltijdwerkers is het van belang dat deze factoren aan de orde komen. 

Download de gesprekstool om het gesprek aan te gaan op school over de deeltijdfactor>>