VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Handreiking Aan de slag voor de klas

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Handreiking Aan de slag voor de klas | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Wil je overstappen van bank of verzekeraar naar een baan voor de klas, dan doorloop je verschillende stappen en kom je, tijdens je reis, in contact met allerlei partijen met verschillende verantwoordelijkheden. De reis is per individu anders en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs. De opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ zijn door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion uitgewerkt in deze handreiking.

Convenant Aan de slag voor de klas
In 2019 ondertekenden De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen de partijen bij aan een oplossing voor het lerarentekort. De insteek van het convenant was om medewerkers uit de financiële dienstverlening te informeren over de carrièremogelijkheden in het onderwijs en deze te verkennen. Zo is er onder andere een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, informatiebijeenkomsten georganiseerd en begeleiding geboden aan werknemers die geïnteresseerd waren in een carrièreswitch naar het onderwijs.

Waardevolle inzichten
De gezamenlijke inspanning heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de randvoorwaarden voor de zij-instroom, zoals de te belopen paden, de (financiële) effecten van een overstap en het vinden van een plek op een school. Deze inzichten en andere ervaringen zijn richtinggevend geweest voor de inrichting van het Onderwijsloket en flexibilisering van de lerarenopleidingen. De opgedane kennis is ook gebruikt bij de loketvorming in de regio’s in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort. Inmiddels hebben tientallen mensen vanuit de financiële dienstverlening de overstap naar het onderwijs gemaakt.

Download de Handreiking Aan de slag voor de klas! De stappen in een carrièreswitch naar het onderwijs.