GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Samenwerking bedrijfsleven

Het voortgezet onderwijs is op zoek naar extra leraren. Daarom werken bedrijven, lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs samen om werknemers uit het bedrijfsleven de kans te bieden om (gedeeltelijk) in het voortgezet onderwijs te gaan werken. In het onderwijs kan hun ervaring goed worden overgedragen op een nieuwe generatie.

Bij zo’n overstap moeten zo min mogelijk drempels worden opgeworpen. In een zogenaamd ‘lerarenpact’ kunnen bedrijven afspraken maken met schoolbesturen en lerarenopleidingen over het aanbieden van een kennismakingsprogramma en leer-werktrajecten voor hun werknemers. Het gaat daarbij o.a. om:  
  1. Voorlichting aan werknemers over werken in het onderwijs en over het kennismakingsprogramma
  2. Geïnteresseerde werknemers volgen een kennismakingsprogramma en ontdekken of het leraarschap iets voor hen is.
  3. Werknemers die verder willen, worden uitgenodigd om te solliciteren op vacatures bij vo-scholen.
  4. Via een assessment wordt bepaald of zij geschikt zijn om leraar te worden in het voortgezet onderwijs en welk leer-werktraject hierop aansluit.
  5. Zij gaan een (verkorte) eerstegraads of tweedegraads lerarenopleiding volgen en staan in de meeste gevallen direct een deel van de week voor de klas.
Een van de organisaties die een programma ontwikkelde voor haar werknemers is Shell. Lees hier het artikel in het Opinieblad Forum over het plan van Shell.

Handreiking 'Aan de slag voor de klas'
Werkgevers uit het onderwijs, lerarenopleidingen en de financiële sector hebben de handen ineengeslagen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Hiervoor ondertekenden ze in 2019 het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. De opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant zijn uitgewerkt in de handreiking Aan de slag voor de klas.

Lees ook deze artikelen:

 

nieuws