VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De Nederlandse samenleving wordt, onder andere door internationalisering en migratiestromen, steeds diverser en dat is ook te zien in de klas: leerling populaties veranderen en kennen steeds meer verschillende soorten achtergronden. Ook worden thema’s als diversiteit en inclusie steeds belangrijker in de maatschappij. Hoewel het besef groeit dat aandacht voor diversiteit en inclusie in personeelsbeleid kan leiden tot meer tevreden medewerkers (en daarmee beter behoud) en betere leerresultaten, blijft de diversiteit in de lerarenkamer ver te zoeken. Het onderwijs feminiseert, onderwijspersoneel met een migratieachtergrond is ondervertegenwoordigd en directies zijn sterk vergrijsd.

Voion heeft vijf middelbare scholen en vier organisaties buiten het onderwijs gesproken die al de eerste stappen gezet hebben om te onderzoeken wat de belangrijkste factoren zijn voor een succesvol diversiteitsbeleid voor onderwijspersoneel. Op basis van deze interviews zijn 8 belangrijke stappen voor een meer inclusief personeelsbestand geformuleerd:

Stap 1: Bewustwording en draagvlak creëren
Stap 2: Ontwikkelen van een visie
Stap 3: Strategie formuleren
Stap 4: Werven en selecteren
Stap 5: Inclusief communiceren
Stap 6: Bewustwording vergroten
Stap 7: (onverwacht) Verbinding en dialoog faciliteren
Stap 8: Borging inbouwen: it's a work in progress

Wilt u met deze stappen aan de slag? Download de Handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs.