GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Diversiteit en inclusie

Inleiding

De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser en dat is ook te zien in de klas: leerling populaties veranderen en kennen steeds meer verschillende soorten achtergronden. Ook worden thema’s als diversiteit en inclusie steeds belangrijker in de maatschappij. Het besef groeit dat aandacht voor diversiteit en inclusie in personeelsbeleid kan leiden tot meer tevreden medewerkers (en daarmee beter behoud) en betere leerresultaten. Voion wil via praktijkverhalen en een stappenplan scholen in het voortgezet onderwijs inspireren en handvatten geven om stappen te zetten naar een meer diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt.

Wat levert diversiteit op?
Een meer divers personeelsbestand kan maatschappelijke winst opleveren:

 • Diversiteit draagt bij aan kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving. (Bron: SER
 • Diversiteit vergroot de legitimiteit van en het draagvlak voor besluitvorming, beleid en toezicht. (Bron: Arbeidsmarktplatform PO)
 • In het kader van burgerschap is het belangrijk dat de leerlingen in de samenstelling van het onderwijspersoneel een afspiegeling zien van de samenleving waarin zij leven. De school staat midden in de samenleving. Bovendien kunnen docenten rolmodellen zijn en dat maakt het belangrijk dat leerlingen zich kunnen herkennen in hun docenten en neemt de kennis, creativiteit en kwaliteit op scholen toe.
 • Een divers personeelsbestand sluit beter aan bij de behoeften van leerlingen wat kan leiden tot betere leerresultaten en verbinding.
 • Uiteindelijk vermindert een diverse samenstelling van personeel op scholen de kansenongelijkheid op de onderwijsarbeidsmarkt.

In dit dossier vindt u informatie en inspiratie op het gebied van diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs:

Zie ook: Werknemers met een arbeidsbeperking

Instrumenten

 • De Onderwijsgids - Op weg naar inclusief werkgeverschap in het onderwijs

  De Normaalste Zaak heeft een onderwijsgids gemaakt voor schoolbesturen. De OnderwijsGIDS – Onderweg naar inclusief werkgeverschap in het onderwijs biedt handvatten om aan een inclusieve werkvloer te werken.

 • Handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

  Op basis van interviews met vijf middelbare scholen en vier organisaties buiten het onderwijs zijn 8 belangrijke stappen voor een meer divers en inclusief personeelsbeleid voor onderwijspersoneel geformuleerd.

 • Koerskaart Gelijke kansen op het werk

  De Koerskaart 'Gelijke kansen op het werk' is een instrument waarmee u binnen een team het gesprek over diversiteit & inclusie aangaat en ook daadwerkelijk met elkaar maatregelen afspreekt om kansenongelijkheid te verminderen en kansengelijkheid te vergroten.

 • Meetladder Inclusief (voortgezet) onderwijs

  Deze meetladder is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Rapport Docenten van kleur in het voortgezet onderwijs

  Betreft: onderzoek naar mogelijke verklaringen voor de ondervertegenwoordiging van onderwijsprofessionals van kleur, en naar de mogelijkheden om meer docenten van kleur aan te trekken en hun uitstroom te verminderen. Door: Voion, mei 2024.

 • Leiderschap in kleur

  Betreft: onderzoek naar de ervaringen van mensen van kleur die na mei 2020 zijn benoemd in leiderschapsposities in de (semi-)publieke sector. Door: Judi Mesman, Universiteit Leiden, april 2024.

 • Onderzoeksrapport Gelijke kansen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs

  Betreft: Dit onderzoek geeft inzicht in de manieren waarop middelbare scholen in Rotterdam aandacht besteden aan het brede onderwerp diversiteit en inclusie. In opdracht van: de gemeente Rotterdam. Uitgevoerd door: IDEM, augustus 2023.

 • Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

  Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid. In opdracht van: Instituut Gak Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, september 2021.