GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Diversiteit en inclusie

Inleiding

De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser en dat is ook te zien in de klas: leerling populaties veranderen en kennen steeds meer verschillende soorten achtergronden. Ook worden thema’s als diversiteit en inclusie steeds belangrijker in de maatschappij. Het besef groeit dat aandacht voor diversiteit en inclusie in personeelsbeleid kan leiden tot meer tevreden medewerkers (en daarmee beter behoud) en betere leerresultaten. Voion wil via praktijkverhalen en een stappenplan scholen in het voortgezet onderwijs inspireren en handvatten geven om stappen te zetten naar een meer diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt.

Wat levert diversiteit op?
Een meer divers personeelsbestand kan maatschappelijke winst opleveren:

 • Diversiteit draagt bij aan kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving. (Bron: SER
 • Diversiteit vergroot de legitimiteit van en het draagvlak voor besluitvorming, beleid en toezicht. (Bron: Arbeidsmarktplatform PO)
 • In het kader van burgerschap is het belangrijk dat de leerlingen in de samenstelling van het onderwijspersoneel een afspiegeling zien van de samenleving waarin zij leven. De school staat midden in de samenleving. Bovendien kunnen docenten rolmodellen zijn en dat maakt het belangrijk dat leerlingen zich kunnen herkennen in hun docenten en neemt de kennis, creativiteit en kwaliteit op scholen toe.
 • Een divers personeelsbestand sluit beter aan bij de behoeften van leerlingen wat kan leiden tot betere leerresultaten en verbinding.
 • Uiteindelijk vermindert een diverse samenstelling van personeel op scholen de kansenongelijkheid op de onderwijsarbeidsmarkt.

In dit dossier vindt u informatie en inspiratie op het gebied van diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs:

Zie ook: Werknemers met een arbeidsbeperking

Instrumenten

 • Handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

  Op basis van interviews met vijf middelbare scholen en vier organisaties buiten het onderwijs zijn 8 belangrijke stappen voor een meer divers en inclusief personeelsbeleid voor onderwijspersoneel geformuleerd.

 • Koerskaart Gelijke kansen op het werk

  De Koerskaart 'Gelijke kansen op het werk' is een instrument waarmee u binnen een team het gesprek over diversiteit & inclusie aangaat en ook daadwerkelijk met elkaar maatregelen afspreekt om kansenongelijkheid te verminderen en kansengelijkheid te vergroten.

 • Meetladder Inclusief (voortgezet) onderwijs

  Deze meetladder is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

Inspiratie

Onderzoeken