VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort

Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Handreiking voor het werven van docenten in tekortvakken in het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: CAOP
In opdracht van: Ministerie van OCW
Datum: oktober 2020

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs (vo) concentreert zich rondom specifieke vakken. In het talendomein zijn dat de klassieke talen, Frans, Duits en Fries. In het bètadomein zijn dat informatica, natuurkunde, scheikunde en in mindere mate wiskunde. De behoefte aan leraren is voor enkele van deze zogenoemde tekortvakken zeer dringend. Daarom is een snelle aanpak gewenst in aanvulling op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) en de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). 

In schooljaar 2019-2020 zijn vier initiatieven aangejaagd die de aanpak van het lerarentekort voor de tekortvakken kunnen versnellen. Het gaat om kansrijke initiatieven die al bestonden op kleine schaal of waar organisaties in het veld al plannen voor hadden. Deze initiatieven zijn naar een hoger plan getild of de aanpak is verbreed naar meerdere tekortvakken of meerdere regio’s. Zo is focus en versnelling aangebracht in de aanpak om nieuwe docenten te werven, zowel voor tekortvakken in het bètadomein als het talendomein. Het eigenaarschap van de samenwerkende scholen of schoolbesturen en andere betrokken partijen in de regio is daarbij behouden gebleven.

De geselecteerde en uitgewerkte kansrijke initiatieven zijn:

  1. Samenwerking met beroepsverenigingen
  2. Van ingenieur naar docent
  3. Van overschot naar tekortvak
  4. Van (junior) PAL via educatieve minor naar kopopleiding voor docent


Deze handreiking biedt vo-scholen inspiratie om zelf met tekortvakken aan de slag te gaan.

Download ook het rapport 'Vier kansrijke initiatieven voor tekortvakken VO'.