VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Handreiking Zij-instroom

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Handreiking Zij-instroom | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs

Steeds meer professionals die nu niet in het voortgezet onderwijs werken, tonen (opnieuw) interesse in een loopbaan voor de klas. Goed nieuws, gezien het in veel regio’s oplopende lerarentekort in tekortvakken. In deze handreiking bieden we praktische informatie voor bestuurders, HRM-medewerkers, schoolleiders en schoolteams voor het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject.

Zij-instromers kunnen – met hun kennis en ervaring “van buiten” – een waardevolle toevoeging zijn voor het onderwijs en zorgen voor meer diversiteit in de lerarenteams. Steeds meer besturen en scholen in het voortgezet onderwijs kiezen juist bewust voor zij-instroom als oplossing voor de oplopende lerarentekorten, om zo de ervaring uit de praktijk en vernieuwing in de lessen te stimuleren. Hun tips en ervaringen vormen de basis van deze handreiking.

Praktische handvatten en tips
Als kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs levert Voion een bijdrage aan de oplossing van de arbeidsmarktvraagstukken in het vo. Daarom ontwikkelden we voor bestuurders, HRM-medewerkers, schoolleiders en schoolteams die actief aan de slag willen gaan met zij-instroom, de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van een handig stappenplan (gebaseerd op de verzamelde praktijkverhalen, gesprekken met scholen en zij-instromers) loodsen we u op hoofdlijnen in zes stappen door het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject. Te beginnen met het ontwikkelen van een visie op zij-instroom tot de uiteindelijke evaluatie en borging.