VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Handreikingen strategisch HRM

Onderwijsarbeidsmarkt

Publicatiedatum: april 2016
Vernieuwde versie: mei 2017

De VO-raad heeft vijf handreikingen gepubliceerd die bestuurders, directeuren en hr-medewerkers ondersteunen bij het versterken van het strategisch hrm-beleid. Hierbij wordt de verbinding gelegd tussen uw shrm-beleid en een aantal ambities uit het Sectorakkoord en de Lerarenagenda. De thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Begeleiding startende leraren
  • Bevoegd aan de slag
  • Meer differentiatie in de klas
  • Meer masteropgeleide docenten
  • ICT-vaardigheden en e-didactiek


De handreikingen zijn opgebouwd uit wetenschappelijke en praktijkkennis over strategisch hrm en een lerende cultuur in professionele schoolorganisaties. U kunt de handreikingen als naslag- en reflectiewerk gebruiken.

U gaat stap voor stap door de handreikingen heen en beantwoordt hierbij een aantal vragen over uw beleid en activiteiten op het betreffende thema. Zo krijgt u inzicht in de huidige situatie op uw school aangaande het thema, en wat u nog kunt doen om uw shrm-beleid op dit thema te versterken. U krijgt hiervoor concrete informatie en tips aangereikt.

Download de handreikingen via de website van de VO-raad>>