VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Wilt u aan de slag met het verder versterken van het van het strategisch personeelsbeleid binnen uw bestuur of school? Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de AVS een inspiratiebundel ontwikkeld voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

De bundel biedt praktische handvatten om strategisch personeelsbeleid op een (bewezen) effectieve manier verder in de praktijk te implementeren, alsook toegankelijke inzichten in de mogelijke keuzes op dit onderwerp. In de bundel zijn tips, tools en handreikingen samengebracht over verschillende HR-onderwerpen, zoals begeleiding van startende leraren maar ook omgaan met werkdruk en -stress.

De inspiratiebundel richt zich op zowel het po, vo als mbo, waardoor er inspiratie opgedaan kan worden van initiatieven in de verschillende onderwijssectoren.

Onderdelen in de bundel:

  1. Externe & interne analyse - key issues
    Wat komt er op ons af?
  2. Duurzame inzetbaarheid - hr uitdagingen
    Hoe houden we mensen gezond en vitaal en hoe vertalen we dat naar passende activiteiten?
  3. Plan van aanpak - succesvolle implementatie
    Implementatie & monitoring: Wat staat ons te doen?

Ga aan de slag met strategisch personeelsbeleid.