VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Handvatten voor brainstormsessie om diverse scenario’s te verkennen

Onderwijsarbeidsmarkt

Hoe vertaalt u de cao-afspraak over werkdrukvermindering, lestaakreductie en ontwikkeltijd naar de onderwijspraktijk? Welke ruimte is er en welke gevolgen kan deze cao-afspraak hebben voor de eigen organisatie?  

Een mogelijke aanpak is in steeds wisselende groepen te brainstormen over de volgende scenario’s: 

 • Anders organiseren
  De Wet op de onderwijstijd biedt veel ruimte om onderwijsactiviteiten anders te organiseren. Welke mogelijke activiteiten zijn onderwijsactiviteiten en zijn deze docentafhankelijk? (brainstormplaat)
 • Scenario binnen de school
  Kijken naar onderwijsactiviteiten binnen de school, welke mogelijkheden zijn er? Aan welke knoppen kunt u draaien en op welke manier kunt u onderwijstijd organiseren en klokuren les bij de docent verminderen? (brainstormplaat)
 • Scenario buiten de school
  Onderwijsactiviteiten hoeven niet alleen binnen de schoolmuren plaats te vinden. Welke mogelijkheden zijn er buiten de school en op welke wijze bieden deze de ruimte om tijd vrij te spelen? Zijn er scenario’s mogelijk om bovenschools samen te werken in het onderwijsaanbod? (brainstormplaat)
 • Scenario praktisch gericht onderwijs
  Specifiek kijken naar praktisch gericht onderwijs en welke mogelijke scenario’s er zijn in de onderbouw en bovenbouw. Hoe is de koppeling met de Wet op de onderwijstijd? (brainstormplaat)
 • Scenario theoretisch gericht onderwijs
  Specifiek kijken naar theoretisch gericht onderwijs en welke mogelijke scenario’s er zijn in de onderbouw en in de bovenbouw. Hoe is de koppeling met de Wet op de onderwijstijd? (brainstormplaat)
 • ‘Out of the box’
  Zijn er andere mogelijkheden dan die in de bovenstaande scenario’s voorbij komen?    

 

Gerelateerde onderwerpen