VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Leidraad Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Veilig en vitaal werken

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik komen ook op school voor. Tussen medewerkers en leerlingen, maar ook tussen medewerkers onderling en tussen leerlingen onderling. De leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft een overzicht van preventieve en curatieve maatregelen die scholen kunnen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én om zorgvuldig te handelen bij (mogelijke) incidenten.

De gratis digitale publicatie is een product van de brede ‘Alliantie tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs’. Deze alliantie bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, Sectorraad PRO, Sectorraad GO, vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs en Stichting School & Veiligheid.