DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Wat is sociale veiligheid?

Een sociaal veilige school is een school waar géén plaats is voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Dit heeft betrekking op alle groepen in school; tussen werknemers onderling, tussen leerlingen onderling en tussen werknemers en (minderjarige) leerlingen en/of ouders. Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten. Dat is een behoorlijke lijst van onveilige, vervelende en soms heftige voorvallen of situaties.

Uitingsvormen
Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende uitingsvormen: 
  • verbaal geweld (incl. seksueel getinte opmerkingen)
  • (non-verbaal) (digitaal) bedreigen
  • fysiek geweld
  • negeren / sociale uitsluiting
Aanleiding en oorzaak
Grensoverschrijdend gedrag is onder te verdelen naar aanleidingen en oorzaken: 
  • instrumenteel: de dader zet zijn gedrag bewust in als middel om een bepaald doel te bereiken.
  • frustratie: hieraan ligt een externe, uitlokkende gebeurtenis ten grondslag.
  • beperkte impulscontrole: mogelijke oorzaken hiervoor zijn persoonlijkheidsstoornissen, gebruik van alcohol en drugs, een agressief reactiepatroon, het onvermogen om zich aan te passen en bevooroordeeld zijn.

In de praktijk is er meestal sprake van een mengvorm van deze drie.

Omgaan met ongewenst gedrag
Soms is ongewenst grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Maar niet altijd. Wat zijn preventieve maatregelen die u als school kunt nemen? Wat zijn de wettelijke eisen? Hoe ga je ermee om? Het antwoord op deze en nog vele andere vragen vindt u op deze site. Op deze manier helpt Voion scholen in het vo rond het thema sociale veiligheid.