VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Meetladder Inclusief (voortgezet) onderwijs

Onderwijsarbeidsmarkt

IDEM Rotterdam heeft in 2023 onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs. De bevindingen uit dit onderzoek heeft IDEM vertaald naar onderstaande meetladder, geïnspireerd op een aantal eerder ontwikkelde checklists. Deze meetladder is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Onder een inclusieve school wordt een omgeving verstaan waar elke leerling en elke medewerker zich optimaal kan ontwikkelen, ongeacht (culturele) achtergrond, huidskleur, gender, seksuele gerichtheid, beperking en sociaaleconomische status. Inclusie gaat over veel verschillende aspecten, waarvan we er zes hebben opgenomen in de meetladder. Het is een waardevol instrument om inzicht te geven in de punten waarop scholen inclusief kunnen zijn. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

Hoe gebruikt u de meetladder?
De meetladder is bedoeld als middel om diversiteit en inclusie op scholen intern te onderzoeken, bespreekbaar te maken en hierop actie te ondernemen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan de meetladder bijvoorbeeld gebruikt worden in een (team)overleg. Onderwijsprofessionals vullen dan ter voorbereiding van een (team)overleg de meetladder in. Tijdens het overleg worden met name de punten besproken die met onvoldoende of voldoende zijn beantwoord. Hier ligt immers ruimte voor verbetering. Samen wordt afgestemd welke punten of acties prioriteit moeten krijgen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de sociale veiligheid in een team op orde is zodat er een respectvol en open gesprek over deze thema’s plaats kan vinden. Mocht u daarover twijfelen, dan is een andere optie om de meetladder door alle medewerkers anoniem te laten invullen, waarna deze door het managementteam besproken wordt en actiepunten worden bepaald.