VOION Haganum 2195 2Header10

Onderwijsarbeidsmarkt

Hoe pak je het aan?

In de Handreiking diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs van Voion worden 8 stappen geformuleerd om te komen tot een divers en inclusief personeelsbestand:

Stap 1 Bewustwording en draagvlak creëren
Stap 2 Ontwikkelen van een visie
Stap 3 Strategie formuleren
Stap 4 Werven en selecteren
Stap 5 Inclusief communiceren
Stap 6 Bewustwording vergroten
Stap 7 (Onverwachte) verbinding en dialoog faciliteren
Stap 8 Borging inbouwen: it’s a work in progress

Tip: Laat een scan van uw school uitvoeren. Hiermee krijgt u inzicht in het diversiteitsbeleid. Dit kan bijvoorbeeld via de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM). Via de Audit diversiteit van het Kennisplatform Inclusief samenleven is het mogelijk de inspanningen rond diversiteit van de eigen organisatie te meten.

Tip: Sluit aan bij een netwerk en onderteken een handvest: