VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Ontwikkelmodel regionaal loket

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Ontwikkelmodel regionaal loket | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Een regionaal loket of informatiepunt op de onderwijsarbeidsmarkt helpt geïnteresseerden, die willen werken in het onderwijs, verder op weg in de regio. Hoe richt je, via de denklijn van richten, inrichten en verrichten, een regionaal loket in, hoe beschrijf je dit en hoe vindt de evaluatie plaats? De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

DOR-Model:
Het DOR-model biedt een handvat om naar een organisatie te kijken en de mechanismen die hierin plaatsvinden te evalueren en te verbeteren. In dit model, geïntroduceerd door Léon de Caluwé, Rudy Kor, Mathieu Weggeman en Gert Wijnen, staan de drie hoofdprocessen die zich in een organisatie afspelen centraal: Doelen stellen, Organiseren en Realiseren. Daarbij is het goed te bedenken dat een model slechts een vereenvoudigde weergave is van de complexe werkelijkheid.

Deze uitgave is in samenspraak met enkele projectleiders van de RAP-regio’s tot stand gekomen.