VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Voortgezet Werkplezier

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Deel 2: het Peter Stuyvesant College ging zelf aan de slag

‘Elk jaar houden we 2 tot 5 keer een soort studiedag, meestal aansluitend aan een vakantie’, vertelt Jo Hanssen, directeur van het Peter Stuyvesant College in Curaçao. ‘Zo’n schoolconferentie is met name bedoeld voor docenten, en omdat we als schoolleiding zo dicht mogelijk bij het personeel en de leerlingen proberen te staan, nemen we ook actief deel aan die conferentiedagen. We proberen steeds iets aan te bieden waar de docent de volgende dag al wat aan heeft.’  

‘Tijdens de laatste schoolconferentie werd een groot deel van de dag besteed aan Voortgezet Werkplezier. Docenten kregen eerst een algemene inleiding. Daarna gingen we direct aan de slag. De conrectoren en ik begeleidden de groepen. Daarvoor hadden we de informatie op de website www.voortgezetwerkplezier.nl samen doorgenomen. En om iedereen al kennis te laten maken met Voortgezet Werkplezier, ontving iedereen in de weken voor de conferentie artikelen over de methode.’ ‘Tijdens de conferentie hebben we stap voor stap de methode doorlopen, vertelt RiekeGeene, docente aardrijkskunde en mens en maatschappij. ‘We begonnen met het signalenspel; waarin ieder van ons kon aangeven wat hij of zij onder werkdruk verstaat. Het bleef niet bij een vage beleving, omdat je collega’s een concrete omschrijving verwachtten. Het was bovenal een positief confrontatiemoment.’  

Heeft het gewerkt?
‘Ik heb het dagdeel Voortgezet Werkplezier als zeer nuttig ervaren’, aldus Geene. ‘De (h)erkenning van ervaren werkdruk was fijn, maar nog prettiger vond ik het dat we niet bleven steken in klaagzangen, maar dat er heel veel positieve punten naar voren kwamen. Het is naar mijn weten de eerste aanpak, die de leerkracht en dus daarmee ook het onderwijs, echt centraal stelt!’ Hanssen: ‘Iedereen werkte met veel plezier en enthousiasme mee. Regelmatig moesten de, soms zeer levendige, gesprekken worden stop gezet om verder te kunnen met de volgende werkvorm. Opvallend was ook dat de sfeer zodanig was dat men echt door durfde te vragen op toch wel gevoelige onderwerpen en dat men elkaar op een prettige, open manier feedback durfde te geven. Op de vraag of we door moeten gaan met dit traject kwam een volmondig ja. Kortom, Voortgezet Werkplezier is een aanrader. In het voorjaar hebben we weer een conferentiedag en we zijn van plan om in de middagsessie verder te gaan met Voortgezet Werkplezier. Dan maken we af waarmee we zijn begonnen.’