VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Voortgezet Werkplezier

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Werkplezier komt meestal niet vanzelf. Om van werkdruk naar werkplezier te gaan, moet u werken aan wat u wél wilt. Vaak zijn het de kleine dingen die voldoening geven in uw werk. Docenten die weer bevlogen voor de klas staan, het meisje dat dankzij u eindelijk snapt hoe die lastige wiskundesom werkt. Of de verlegen jongen die meer zelfvertrouwen kreeg door uw geloof in hem.  

Welke momenten zijn dit voor u? Door op die kleine dingen te focussen, haalt u grootse resultaten. Zo vermindert u uw werkdruk en krijgt u nog meer (of weer) plezier in uw werk. Dit is de kern van Voortgezet Werkplezier. We nodigen u en uw school uit mee te doen.  

Voortgezet Werkplezier
Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is.  

De V van Verandering
De rode draad in de aanpak Voortgezet Werkplezier is de V van Verandering. Hiermee wordt bedoeld dat om tot een echte verandering te komen, er vaak een omweg nodig is. Niet een rechte lijn van A naar B, maar via een pad tussen twee bergtoppen. Om van de ene top naar de andere te komen, moet u de diepte in. En dus ook benoemen wat er niet goed gaat. Dit leidt tot inzichten en erkenning. Hieruit ontstaan ideeën die u brengen bij wat nodig is: inspiratie. Met die inspiratie gaat u aan de slag, om uiteindelijk te komen bij verandering. Zo pakt u  werkdruk op een creatieve, oplossingsgerichte manier aan. Het unieke aan Voortgezet Werkplezier is dat het de nadruk legt op de positieve kanten van uw werk: waaruit haalt u voldoening?

Voortgezet Werkplezier is een project ontstaan op initiatief van docenten, leidinggevenden en ondersteuners in het onderwijs, met ondersteuning van de VO-raad en vakbonden.  

Aan de slag
Door zelf met plezier te werken, trekt u anderen mee, en kan uiteindelijk het hele schoolklimaat verbeteren. Het idee van Voortgezet Werkplezier is eenvoudig: de school neemt de tijd om te kijken hoe de situatie nu is en hoe deze verbeterd kan worden.

Voortgezet Werkplezier kan op twee manieren worden ingezet. Als apart project, naast het reguliere werk, of als programma, ingebed in het reguliere werk. Oftewel u zet grote stappen (project naast het werk) óf u zet kleine stapjes (ingebed in het werk). Mengvormen zijn ook mogelijk: werken in kleine stappen met af en toe een projectmatige doorbraak. De vorm die u kiest is vrij. U kunt het met de hele school doen of met een paar collega’s. 

Vragen?
Stuur een e-mail aan info@voion.nl.