VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Welzijnscheck-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Welzijnscheck-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

De Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden feedback krijgen op hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Aan de hand van ongeveer 130 vragen worden energiebronnen en belastende factoren in kaart gebracht. De Welzijnscheck-VO kunt u op eigen initiatief, individueel invullen. De Welzijnscheck-VO kan ook op organisatieniveau (school, afdeling etc.) worden ingezet. Deze laatste variant geeft naast individuele terugkoppelingen ook automatisch organisatiebrede rapportages. 

Aan de slag op organisatieniveau
Wilt u weten hoe het staat met het welbevinden van uw personeel? Of wilt u individuele personeelsleden attenderen op de mogelijkheid van een welzijnscheck? Om gebruik te maken van de Welzijnscheck-VO heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

De Welzijnscheck-VO brengt het risico op overspanning in kaart inclusief de individuele- en organisatiekenmerken die dat risico vergroten of juist verkleinen. Iedereen die de Welzijnscheck-VO invult, ontvangt automatisch een individuele terugkoppeling over zijn/haar scores met een zeer beknopt advies over eventuele vervolgactie.

De school ontvangt automatisch een onderzoeksrapport op organisatieniveau en – afhankelijk van de gekozen onderzoeksopzet - onderliggende locaties, afdelingen etc.. Daarnaast bevat het rapport uitsplitsingen naar onderwijspersoneel/onderwijsondersteunend personeel, omvang en duur van het dienstverband etc..
Met deze informatie kan zowel een individuele werknemer als de school zich bezinnen op de huidige situatie en eventueel verbeterplannen maken.

De resultaten in het rapport zijn niet te herleiden tot personen.

Aan de slag op individueel niveau

U kunt ook, geheel buiten de school om, op eigen initiatief de vragenlijst invullen. U ontvangt de resultaten dan in een persoonlijk rapport op een door u opgegeven e-mailadres. Dat rapport koppelt terug over uw risico op overspanning en over de individuele- en organisatiekenmerken die daarmee samenhangen. Als de scores daartoe aanleiding geven, krijgt u het advies om in actie te komen, bijvoorbeeld door ondersteuning te zoeken.

Downloads


Ondersteuning
De medewerkers van Voion kunnen u desgewenst adviseren bij het opzetten van een organisatiebreed onderzoek met de Welzijnscheck-VO. Ook voor algemene vragen over de Welzijnscheck-VO kunt u contact opnemen met ons servicecenter Veilig en vitaal werken, via tel: 045-5796024 of info@voion.nl.